STUDY SKILLS & CHESS

Post 2017-03-16:

Chess Club The King has today held a meeting. We are 37 members in school. Our goal is to find big plays for one or two chess games. It is Melinda who is the chairman and Methawee, who is a secretary.

Schackklubben Kungen har idag haft årsmöte. Vi är 37 medlemmar på skolan. Vårt mål är att hitta stora pjäser till ett eller två ute-schackspel. Det är Melinda som är ordförande och Methawee som är sekreterare.

Why Chess?

VARFÖR SCHACK I SKOLAN? 

Detta bildspel kräver JavaScript.

Sleep and How Well You Work at School

SÖMN, SKOLARBETE OCH TRIVSEL 

Sleeping is important! Look at the chart below and see how well the number of sleeping hours match the experience of well-being. There are 12 grade 5 students in Viksjöfors who estimate their well-being (1-5) and assesses how many hours they usually sleep per night. In the interview they give a reason to why the charts look so similar. Do you sleep worse when you don’t like school or don’t you enjoy school when sleeping too little?

Att sova är viktigt! Lyssna på intervjun ovan och titta på diagrammet här nedanför! Förvånas över hur väl antalet sovtimmar stämmer med upplevelsen av trivsel. Det är 12 mellanstadielever i Viksjöfors som skattar sin trivsel (1-5) och bedömer hur många timmar de brukar sova per natt. I intervjun för de ett resonemang om varför diagrammen ser så lika ut. Sover man sämre när man inte trivs, eller trivs man inte om man sover för lite?

Study skills

STUDIETEKNIK

We try to make students find their own ways of learning. It is not certain that art forms are the best way for all students. This year we saw this nice program series on how to study well.

Vi försöker på olika sätt träna eleverna att hitta sina egna sätt att lära. Det är inte säkert att konstarter är den bästa vägen för alla elever. Häromåret såg vi den fina programserie som SVT har gjort om studieteknik:

STUDY SKILLS ON TV/ORKA PLUGGA – EN SERIE OM/MED STUDIETEKNIK 

 Learning Styles

INLÄRNINGSSTILAR

MORE ABOUT THE ARTS in e-ARTinED

  1. DANCE/DANS
  2. LITERATURE & STORYTELLING/LITTERATUR & DRAMA
  3. MUSIC/MUSIK
  4. NEW MEDIA ARTS/FILM & IT
  5. VISUAL ARTS/KONST

The Swedish Curriculum/Läroplanen
Curricular Subjects using the Arts

More:

The projects Erasmus+ ID 2015-1-SE01-KA201-01226718, 2016-1-SE01-KA201-022101 and 2018-1-SE01-KA201-039032 have been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Creative Commons-licens