MUSIK

For English version>>

Vi har, till vår glädje 🙂 stora möjligheter att föra in musiken i skolarbetet: Förskoleklassens lärare, Anki, har fått den modernaste utbildningen, helt i samklang med den nya läroplanen. Läsåret 2016-17 gick Sofie en utbildning i Musik & Drama, också den vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Dessutom kan Elisabeth ackompanjera (Yule Music nedan) och leda musik!

Detta bildspel kräver JavaScript.

Varje vecka kommer lärare från musikskolan och undervisar elever i instrumentalmusik. Under våren 2013 deltog vi ett bild-musikprojekt inom Skapande skola, där barnen komponerade och målade under blåsläraren Leas ledning (hennes man konstnären Björn Skeppstedt var också med).

Året efter arbetade förskoleklassen och år 1-4 med Astrid Lindgren. En föreställning med ett urval av hennes sånger visades för föräldrarna. Vi har också visat musikalföreställningar om Rymden och om Återvinning.

Musiken brukar finnas med när vi spelar teater. Ett roligt exempel är Yule Traditions. Här är några bilder på hur vi har arbetat med musik:

Detta bildspel kräver JavaScript.

Läroplanen för grundskolan och förskoleklassen förordar användning av musik och rytm i flera olika ämnen. Här i engelsk översättning för våra projektpartner:

Här  hittar du några av våra försök med konstarter inom läroplanens olika ämnen:

THE ARTS in e-ARTinED:

  1. DANCE/DANS
  2. LITERATURE & STORYTELLING/LITTERATUR & DRAMA
  3. MUSIC/MUSIK
  4. NEW MEDIA ARTS/FILM & IT
  5. VISUAL ARTS/KONST/

THE EXTRAS:

HERITAGE/KULTURARV
SCHOOL ART PROJECTS/SKAPANDE SKOLA
STUDY SKILLS & CHESS/STUDIETEKNIK

The Swedish Curriculum/Läroplanen
Teaching Curricular Subjects with the Arts:

The projects Erasmus+ ID 2015-1-SE01-KA201-01226718, 2016-1-SE01-KA201-022101 and 2018-1-SE01-KA201-039032 have been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Creative Commons-licens

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *