Drama, Storytelling, Theatre

Sofie Widarsson takes care of the after school activities in Viksjöfors. In her spare time she almost every year sets up a play at Byaspex in Viksjöfors. The play 2016, Under the surface, was seen by all teachers in Viksjöfors and played for full houses some weeks in February. Over the years Sofie has carried out many theatre projects in school, all with a further educational purpose. Often the school interacts with Byaspex and Viksjöforsbaletten in a common Christmas show.

På fritids i Viksjöfors arbetar en lokal revyprimadonna, Sofie Widarsson. På fritiden spelar hon nästan varje år revy i Byaspexlokalen i Viksjöfors (och ibland i Folkets Hus i Bollnäs). Revyn 2016 ”Under ytan” sågs av (nästan) alla lärare i Viksjöfors och spelades för fulla hus under några veckor i februari. Sofie har under åren genomfört många teaterprojekt i skolan, alla med ett vidare pedagogiskt syfte. Ofta samverkar skolan med Byaspex och Viksjöforsbaletten i en gemensam julshow.

SOME OF OUR PLAYS
Se mer om vårt arbete med teater:

SOME OF OUR FILMS IN OUR ARCHIVE, WHERE STORYTELLING, MUSIC AND DRAMA WERE USED IN OUR TEACHING:

  1. NO/SO/MU/BILD Ur SKOGSMULLE OCH SKRÄPLISA (7:16 min.)
  2. NO/SO/MU/BILD Tugga sopor. Träning. (1:42 min.)
  3. NO/SO/MU/BILD Panta mera. Träning. (0:46 min.)
  4. NO/SO/MU/BILD Batteriholken. Träning. (1:10 min.)
  5. NO/SO/MU/BILD Tänk om! Träning (1:39 min.)
  6. SO, MU, BILD Genrep 1 Vad är det för väsen..? (14:38 min)
  7. SO, MU, BILD Genrep 2A Från sten t lukter (5:45 min)
  8. SO, MU, BILD Genrep 2B fr Tindras entré t sång (9:42 min)
  9. SO, MU, BILD Genrep 3 Sång ..Väsen..? (6:39 min)
  10. SO, MU, BILD Föreställningen Slutet Solsångerna (10:17 min)
  11. SO, MU, BILD Vad är det för väsen i skogen? Tr. (1:02 min.)
  12. SO, MU, BILD Alla placerar sig i ”skogen” Trän.1 (0:52 min.)
  13. SO, MU, BILD Manus sid 1-2 Träning 1 (1:02 min.)
  14. SO, MU, BILD Manus sid 3 Träning 1 (0:32 min.)
  15. SO, MU, BILD Manus ungefär sidan 4 Träning 1 (3:36 min.)
  16. SO, MU, BILD Manus sid 5 Träning 1 (2:50 min.)
  17. SO, MU, BILD Manus sid 6 Träning 1 (0:28 min.)
  18. SO, MU, BILD Manus sid 7 Träning 1 (1:30 min.)
  19. MU/SV Men ingen annan är som jag…(0:40 min.)
  20. ENG The Weather 2 (0:10 min.)
  21. SV Exempel på animeringsteknik Skap. sk. år 5-6 (0:27 min.)
  22. SV Filmaren korrigerar dagens misstag. (0:32 min.)
  23. SV Hamstern är borta. Animerat ritprogram. (2:05 min.)
  24. SV Hamstern är borta Toontastic 1 Skap. sk. år 5-6 (1:37 min.)
  25. SV Hamstern är borta. Stop Motion. Skap. sk. år 5-6 (1:24 min.)
  26. SV Hamstern är borta. Toontastic 2 Arabiska. (1:36 min.)
  27. SV Hamstern är borta. Toontastic 3 Amaric  (2:40 min.)
  28. SV Hamstern är borta. Leranimation  Skap. sk. år 5-6 (0:53 min)
  29. SV Filmanalys Person, plats, problem, lösning (1:36 min.)
  30. MU/ENG MUSILIB SAZ (1:24)
  31. MU/ENG MUSILIB SAZ, English (1:52)
  32. MU MUSILIB Kossan Rosa SV (0:52)
  33. MU MUSILIB Rosie Cow ENG (0:52)
  34. MU/ENG MUSILIB In Övermark ENG (2:43)
  35. MU/ENG MUSILIB Soundtrack Doris ENG (3:39)
  36. MU/ENG MUSILIB Writing a tale 1 (2:20)
  37. MU/ENG MUSILIB Writing a tale 2 (2:33)
  38. MU/ENG MUSILIB Dancing a Traditional Story (2:02)
  39. MU/ENG MUSILIB Dancing a Modern Story (2:38)
  40. MU/ENG MUSILIB Dancing Topelius (2:35)
  41. NO/SO/IDR Allemansdans Allemansrättsrapp 2021 (2:00)

MORE ABOUT
THE ARTS IN E-ARTINED:

 1. DANCE/DANS
 2. LITERATURE & STORYTELLING/LITTERATUR & DRAMA
 3. MUSIC/MUSIK
 4. NEW MEDIA ARTS/FILM & IT
 5. VISUAL ARTS/KONST

The Curriculum/Läroplanen
Curricular Subjects using the Arts:

 1. English/Foreign Language/Engelska
 2. Handicraft/Slöjd
 3. Mathematics/Matematik
 4. Music/Musik
 5. Native Language/Swedish/Svenska
 6. P.E./Idrott
 7. Science/NO
 8. Social Science/SO
 9. SPECIAL EDUCATION/Specialundervisning
 10. Thematic Work/Temaarbeten
 11. Visual Arts/Bild

 

The Erasmus+ projects e-ARTinED ID KA201-01226718, MultiLib ID 2016-SE01-KA201-022101, rhythm4inclusion ID 2018-1-SE01-KA201-039032, MUSILIB 2018-1-FI01-KA201-047196, ARTinLAN ID 2018-1-DK01-KA201-047055, m²-cm ID 2021-1-SE01-KA220-SCH-000032733 and SMILE ID 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032762 have been funded with support from the European Commission.  This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Creative Commons-licens

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *