Skogsmulle och Skräplisa

 For English>>

I december 2015 arbetade vi med källsortering. Sofie skrev ihop en musikal och tillsammans med Anki och Gunnel tränade hon och eleverna in den till julfesten. Här är några klipp från träningarna.

Se alla texter och bilder i lärarhandledningarna!
Allra längst ner finns filmklipp från julfesten!

Tugga sopor, träning. (1:42 min.)

   

Batteriholken, träning (1:10 min.)

Panta mera, träning (0:46 min.)

Finalsången – hela skolan sjunger (1:39 min.)

Från julfesten 🙂 🙂 (7:16 min.)

READ MORE
THE ARTS IN E-ARTINED:

 1. DANCE/DANS
 2. LITERATURE & STORYTELLING/LITTERATUR & DRAMA
 3. MUSIC/MUSIK
 4. NEW MEDIA ARTS/FILM & IT
 5. VISUAL ARTS/KONST

The Curriculum/Läroplanen
Curricular Subjects using the Arts:

 1. English/Foreign Language/Engelska
 2. Handicraft/Slöjd
 3. Mathematics/Matematik
 4. Music/Musik
 5. Native Language/Swedish/Svenska
 6. P.E./Idrott
 7. Science/NO
 8. Social Science/SO
 9. Thematic Work/Temaarbeten
 10. Visual Arts/Bild

e-ARTinED Erasmus+ ID KA201-01226718

The project Erasmus+ ID KA201-01226718 has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Creative Commons-licens