Animerad hamster

For English>>

Skapande skola 2015-16

Tid: 50 h i november-december -15
Tema: BEARBETA SKÖNLITTERÄRA TEXTER
Teknik: ANIMERING
Primär målgrupp: ÅK 5-6
Sekundär målgrupp: ÅK F-4
Ledare: JOSEFIN TORP

Uppdraget

Vi vill arbeta på ett nytt sätt med litteraturen. De äldre eleverna, som går i år 6-9 i Ovanåkers kommun, ska fördjupa sig skönlitteratur. De ska läsa texter, få besök av författare och se filmer som bygger på den lästa litteraturen. Sen ska de presentera det lästa i egna filmer, bl.a. animationer och/eller i dans. Resultatet ska visas för yngre elever och på webben.

Processen

Eleverna i Viksjöfors läste alla samma bilderbok för barn, Hamstern är borta av Anders Palmaer, med illustrationer av Ingela P. Arrhenius. Eleverna delades sen in i grupper.

Grupperna använde olika animeringsprogram för att upptäcka teknikens möjligheter. De övade och experimenterade glatt och förberedde inspelningen.Men först skulle de, tillsammans med filmpedagogen, skriva sammanfattningar av innehållet i boken. Skrivdelen i projektet var inte lika populär… Men Rasha la ner mycket möda på sin text; alla ord skulle vara rätt stavade och hela handlingen skulle vara med.

Exempel på animeringsteknik

Filmaren korrigerar dagens misstag.

Några färdiga filmer i olika tekniker på olika språk


Eleverna i åk 7 i Alfta var också med i detta Skapande-skola-projekt. De läste böcker om Identitet och gjorde filmer kring detta tema, men deras filmer är inte offentliga.

TILLBAKA TILL
THE ARTS IN E-ARTINED:

 1. DANCE/DANS
 2. LITERATURE & STORYTELLING/LITTERATUR & DRAMA
 3. MUSIC/MUSIK
 4. NEW MEDIA ARTS/FILM & IT
 5. VISUAL ARTS/KONST

The Curriculum/Läroplanen
Curricular Subjects using the Arts:

 1. English/Foreign Language/Engelska
 2. Handicraft/Slöjd
 3. Mathematics/Matematik
 4. Music/Musik
 5. Native Language/Swedish/Svenska
 6. P.E./Idrott
 7. Science/NO
 8. Social Science/SO
 9. Special Education/Specialundervisning
 10. Thematic Work/Temaarbeten
 11. Visual Arts/Bild

e-ARTinED Erasmus+ ID KA201-01226718

The project Erasmus+ ID KA201-01226718 has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Creative Commons-licens