Film scripts

Två MANUS TILL VÅRFESTEN 2019

1. Elisabeth Guthus och tre-fyrans rapp (finns med text och ljud i filmen ovan).

 

2. ICA:s råd för hållbara matinköp

EXEMPEL PÅ MANUS 2015-16 I SO, SVENSKA, MUSIK OCH BILD

Vi har haft två perioder med manusskrivande under ht 2015. Det ena var när eleverna läste om återvinning och Sofie Widarsson skrev ett musikalmanus om Skogsmulle och Skräplisa.

Det andra var när eleverna läste Hamstern är borta och skrev filmmanus för animerng tillsammans med Josefin Torp. För fler skriftliga elevarbeten se även avsnittet om olika texter.

EXEMPEL PÅ MANUS 2014-15 I SO, ENGELSKA OCH BILD

Pumba och Tessan skrev detta manus. Det tränades med Simon som regissör och språktränare. (Kurre var fotograf och redigerare och tänkte på kameravinklar, ljud och ljus.)

OUTSIDE THE CLASSROOM.

Pumba: What are you doing here?

Pongo: I’m waiting for our teacher.

Pumba: OK

Pongo: What are you doing?

Tessan: Why are you talking to her?

——THE TEACHER ARRIVES, THEY ALL GO INSIDE, SIT DOWN AND THE LESSON STARTS——

Teacher: Let’s start with matematics!

Pumba: Why maths? Pew.

Jontan: Can’t we do something else?

———-INDIVIDUAL WORK IN BOOKS.———

Teacher: Now it’s time to finish and go home!

Edde: Come on girls, let’s move!

Pumba: OK

Jontan: Not you!

Edde: You get why, don’t you?

Pongo: So sorry.

Pumba: Get yourself some friends to be with!

—-CLASS ENDS, PONGO STANDS IN THE BACK GROUND——-

Pumba: What’s up?

Tessan: Boys!

Pumba: OK…

Tessan: I think Edde looks really cool!

Pumba: No, he’s mine! You can take Jontan!

—–PONGO COMES NEARER—–

Jontan: What are you talking about?

Pumba: Nothing….

Edde: OK

Pumba: Jontan! Tessan is in love with you!

Tessan: Edde! Pumba loves you sooo!

—–PONGO COMES CLOSER.—–

Pongo: Can I be with you?

Pumba: OK, but come here first!

——-LEAVES——

To be continued.

***
Am.   Well, I don’t care.

She goes into the Bathroom and cries.

Ma.   Who is crying? I go and check.

Mo.   But, shall I break up, or what..?

Am.   No. Leave.

Jo.   What has happened, honey?

Mo.  I don’t know. She doesn’t want to talk.

An.   What’s up?

Ma.   Nothing.

Am.   Why is everybody here?  Please! Leave!

Jo.   Yes, leave!

Am.  You too!

Jo.   OK.

Jo.   Wait for me!

Ma.   What shall we do?

An.   Let’s kiss!

Mo./Ma.   NO!

An.   OK. But come up with something you two!

Mo.   Let’s go and buy chewing gum!

TO BE CONTINUED.

OUTSIDE THE CLASSROOM.

Pumba: What are you doing here?

Pongo: I’m waiting for our teacher.

Pumba: OK

Pongo: What are you doing?

Tessan: Why are you talking to her?

——THE TEACHER ARRIVES, THEY ALL GO INSIDE, SIT DOWN AND THE LESSON STARTS——

Teacher: Let’s start with matematics!

Pumba: Why maths? Pew.

Jontan: Can’t we do something else?

———-INDIVIDUAL WORK IN BOOKS.———

Teacher: Now it’s time to finish and go home!

Edde: Come on girls, let’s move!

Pumba: OK

Jontan: Not you!

Edde: You get why, don’t you?

Pongo: So sorry.

Pumba: Get yourself some friends to be with!

—-CLASS ENDS, PONGO STANDS IN THE BACK GROUND——-

Pumba: What’s up?

Tessan: Boys!

Pumba: OK…

Tessan: I think Edde looks really cool!

Pumba: No, he’s mine! You can take Jontan!

—–PONGO COMES NEARER—–

Jontan: What are you talking about?

Pumba: Nothing….

Edde: OK

Pumba: Jontan! Tessan is in love with you!

Tessan: Edde! Pumba loves you sooo!

—–PONGO COMES CLOSER.—–

Pongo: Can I be with you?

Pumba: OK, but come here first!

——-LEAVES——

To be continued.

Se filmen!

THE ARTS in e-ARTinED:

 1. DANCE/DANS
 2. LITERATURE & STORYTELLING/LITTERATUR & DRAMA
 3. MUSIC/MUSIK
 4. NEW MEDIA ARTS/FILM &IT
 5. VISUAL ART/KONST

Curricular SubjectS using the Arts:

 1. English/Foreign Language/Engelska
 2. Handicraft/Slöjd
 3. Mathematics/Matematik
 4. Music/Musik
 5. Native Language/Swedish/Svenska
 6. P.E./Idrott
 7. Science/NO
 8. Social Science/SO
 9. Thematic Work/Temaarbeten
 10. Visual Arts/Bild

THE EXTRAS:

HERITAGE/KULTURARV
SCHOOL ART PROJECTS/SKAPANDE SKOLA
STUDY SKILLS & CHESS/STUDIETEKNIK & SCHACK

The Curriculum/Läroplanen
Curricular Subjects and the Arts

Project 2018-20
Project 2018-20
Project 2018-20

e-ARTinED Erasmus+ ID KA201-01226718

The project Erasmus+ ID KA201-01226718 has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Ännu mer:

artinedviksjofors av Viksjöfors Kulturpedagogiska Skola är licensierad under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell licens.Based on a work at http://artinedviksjofors.se/.Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på http://artinedviksjofors.se/.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *