Film files

NO=Science SO=Social Science IDR=Physical Education BILD=Visual Arts

 1. NO Går det att blanda potatismjöl med vatten? Gr. 4, (1:39 min.)
 2. NO Är solrosolja lösligt i vatten? Grade 4 (1:41 min.)
 3. NO Vi blandade ättika med vatten. Grade 4 (1:37 min.)
 4. NO/SO/BILD Stone Age (2:50 min.)
 5. NO/SO/MU/BILD Ur SKOGSMULLE OCH SKRÄPLISA (7:16 min.)
 6. NO/SO/MU/BILD Tugga sopor. Träning. (1:42 min.)
 7. NO/SO/MU/BILD Panta mera. Träning. (0:46 min.)
 8. NO/SO/MU/BILD Batteriholken. Träning. (1:10 min.)
 9. NO/SO/MU/BILD Tänk om! Träning (1:39 min.)
 10. NO/SO Allemansrätten Theory-Public Access (3:56 min.)
 11. NO/SO Evaluation, Allemansrätten, hela temadagen (2:47 min.).
 12. NO/SO Waste Sorting in Viksjofors school (3:45 min.)
 13. NO/MA/SO/ENG/BILD Vattenprojekt från DVD (11:47 min.)
 14. SO Städer och orter i Hälsingland  Grade 4 (0:19 min.)
 15. SO Slalom och bandy i HälsinglandGrade 4, Grade 4 (0:23 min.)
 16. SO Lin och lo i Hälsingland  Grade 4 (0:11 min)
 17. SO Kultur i Hälsingland  Grade 4 (0:11 min.)
 18. SO Byggjobb i Hälsingland  Grade 4 (0:11 min.)
 19. SO Älvar i Hälsingland  Grade 4 (0:14 min.)
 20. SO Björkträ, badhuset och kvarnen i Viksjöfors (Gr. 4, 3:02 min.)
 21. SO Butiker i Viksjöfors förr och nu Grade 4 (4:01 min.)
 22. SO KRISTINA i köket  Grade 5 (0:22 min.)
 23. SO JENNY städar  Grade 5 (0:27 min.)
 24. SO Elizabeth’s speach 1 CHILDREN’ S RIGHTS (4:55 min.)
 25. SO An application about Children’s Rights,Trailer (1 min.)
 26. SO Children’s Rights, a classroom discussion (2:13 min.)
 27. SO Different Conditions, Trailer (1 min.)
 28. SO Crete 2017-04-02 Trailer meeting (1:10 min.)
 29. SO Crete 2017-04-05 School (1:07 min.)
 30. SO Crete 2017-04-06 Day off (1:10 min.)
 31. SO/IDR/MU Elizabeth’s speach 2 AT DANCE FORUM (2:52 min.)
 32. SO, IDR, MU, BILD UN Days in Viksjofors 2016 (6:45 min.)
 33. SO, IDR, MU, BILD Children’s Rights (4:46 min.)
 34. SO, MU, BILD What’s up in the forest?  Trailer (1:02 min.)
 35. SO, MU, BILD Genrep 1 Vad är det för väsen..? (14:38 min)
 36. SO, MU, BILD Genrep 2A Från sten t lukter (5:45 min)
 37. SO, MU, BILD Genrep 2B fr Tindras entré t sång (9:42 min)
 38. SO, MU, BILD Genrep 3 Sång ..Väsen..? (6:39 min)
 39. SO, MU, BILD Föreställningen Slutet Solsångerna (10:17 min)
 40. SO, MU, BILD Vad är det för väsen i skogen? Tr. (1:02 min.)
 41. SO, MU, BILD Alla placerar sig i ”skogen” Trän.1 (0:52 min.)
 42. SO, MU, BILD Manus sid 1-2 Träning 1 (1:02 min.)
 43. SO, MU, BILD Manus sid 3 Träning 1 (0:32 min.)
 44. SO, MU, BILD Manus ungefär sidan 4 Träning 1 (3:36 min.)
 45. SO, MU, BILD Manus sid 5 Träning 1 (2:50 min.)
 46. SO, MU, BILD Manus sid 6 Träning 1 (0:28 min.)
 47. SO, MU, BILD Manus sid 7 Träning 1 (1:30 min.)
 48. SO/SLÖJD RAISE KLÄDER (9:27 min.)
 49. SO/SLÖJD RAISE HUS (5:07 min.)
 50. IDR Cykel på snedden i Hälsingland Grade 4 (0:41 min.)
 51. IDR Johannes skidfilm Grade 4 (0:57 min.)
 52. IDR Jumping Grade 4 (4:09 min.)
 53. IDR Party in the Pool (0:26 min.)
 54. IDR Swim training (1:30 min.)
 55. IDR Bandy-Micke (0:14 min.)
 56. IDR/MU Hela skolan dansar (0:35)
 57. MU Häls-n-ingsdans (0:15 min.)
 58. MU Denna ringen den ska vandra (privatlistad)
 59. MU Music – a language for everyone Temadagen (2 min.)
 60. MU Glad påsk! (0:44 min.)
 61. MU/SV Men ingen annan är som jag…(0:40 min.)
 62. ENG TRAILER TILL JULFILM (1:03 min.)
 63. ENG/MU REGGAE (3:37 min.)
 64. ENG Children’s Rights Book (5:04 min.)
 65. ENG CHRISTMAS AROUND THE WORLD (10:20 min.)
 66. ENG Discipline Problems Grade 5 (4:02)
 67. ENG 1, 2, 3… (0:13)
 68. ENG What, why, where, who, which… (1:19 min.)
 69. ENG What?  (0:36 min.)
 70. ENG What is she wearing?  (0:06 min.)
 71. ENG Clothes 1 Grade 4 (0:22 min.)
 72. ENG Clothes 2 Grade 4 (0:20 min.)
 73. ENG Clothes 3 Grade 4 (0:06 min.)
 74. ENG Illness Grade 4 (0:36 min.)
 75. ENG Bullying 1 (1:45 min.)
 76. ENG Bullying 2 År 5. Privatlistad
 77. ENG The Weather  År 4 (1:56 min.)
 78. ENG/MU Yes, I can. Homework Leija (0:42 min.)
 79. ENG The Weather 2 (0:10 min.)
 80. ENG Where Royals Live (1:25 min.)
 81. Then they tried to run in slow motion Elevförs. år 4 (0:33 min.)
 82. SV Exempel på animeringsteknik Skap. sk. år 5-6 (0:27 min.)
 83. SV Filmaren korrigerar dagens misstag. (0:32 min.)
 84. SV Hamstern är borta. Animerat ritprogram. (2:05 min.)
 85. SV Hamstern är borta Toontastic 1 Skap. sk. år 5-6 (1:37 min.)
 86. SV Hamstern är borta. Stop Motion. Skap. sk. år 5-6 (1:24 min.)
 87. SV Hamstern är borta. Toontastic 2 Arabiska. (1:36 min.)
 88. SV Hamstern är borta. Toontastic 3 Amaric  (2:40 min.)
 89. SV Hamstern är borta. Leranimation  Skap. sk. år 5-6 (0:53 min)
 90. SV Filmanalys Person, plats, problem, lösning (1:36 min.)
 91. SV MultiLib Elisabeth berättar om sitt arbete i klass (3:49 min.)
 92. SV MultiLib Helena berättar 1 (2:38 min.)
 93. SV MultiLib Helena berättar(2:49 min.)
 94. MU r4i Kickoff  (0:50 min)
 95. MU r4i Spring Festival 2019:1 (9:46)
 96. MU r4i Spring Festival 2019:2 (7:45)
 97. MU musilib, r4i,  Spring Festival 2019:3 (4:15)
 98. MU r4i Spring Festival 2019:4 (5:49)
 99. MU Spring Festival ICA (3:14)
 100. MU/SO r4i  Erasmus+ on Interrail (1:01)
 101. MU/SO r4i Coventry Minutes 1 (4:16)
 102. MU/SO r4i Coventry Minutes 2 (4:55)
 103. MU/SO r4i FolkUngar&VfsUngar (8:09)
 104. MU/SO  r4i Piloting 1 (3:07)
 105. MU/SO r4i Piloting 2 (4:02)
 106. MU/ENG MUSILIB SAZ (1:24)
 107. MU/ENG MUSILIB SAZ, English (1:52)
 108. MU MUSILIB Kossan Rosa SV (0:52)
 109. MU MUSILIB Rosie Cow ENG (0:52)
 110. MU/ENG MUSILIB In Övermark ENG (2:43)
 111. MU/ENG MUSILIB Soundtrack Doris ENG (3:39)
 112. MU r4i Act. 1  Learning to follow the Team (0:53)
 113. MU r4i Act. 2 Intro to Speed and Dialogue (1:02)
 114. MU r4i Act. 3 The Clock-PaceTraining (1:01)
 115. MU r4i Act. 4 Dialogue through the Clock (0:46)
 116. MU r4i Act. 5 Intro to Body Sounds (0:45)
 117. MU r4i Act. 6 Rhythm.Circle & Body Sounds (0:48)
 118. MU r4i Act. 7 Speed & Body Sounds (0:34)
 119. MU r4i Act. 8 Clock & Body Sounds (1:18)
 120. MU r4i Act. 9 Dialogue (1:28)
 121. MU r4i Act. 10 Intro to Pause (0:45)
 122. MU r4i The Nr 11 Bonus Mix (2:05)
 123. MU r4i The Nr 12 Bonus Julia & grade 3-4 (3:11)
 124. MU r4i Dance Act. 1-2 Follow team Speed intro (0:30)
 125. MU r4i Dance Act. 3+7 Speed/Body (1:08)
 126. MU r4i Dance Act. 4+9 Dialogue (0:48)
 127. MU r4i Dance Act. 5+8 Body Sounds/Circle 0:25)
 128. MU r4i Dance Act. 10 Pause (0:48)
 129. MU r4i Dance Act. 1-10  (3:35)
 130. MU/ENG MUSILIB Writing a tale 1 (2:20)
 131. MU/ENG MUSILIB Writing a tale 2 (2:33)
 132. MU/ENG MUSILIB Dancing a Traditional Story (2:02)
 133. MU/ENG MUSILIB Dancing a Modern Story (2:38)
 134. ARTinLAN Body Benefits Brain (2:31)
 135. MU/ENG MUSILIB Dancing Topelius (2:35)
 136. MU/ENG MUSILIB Why we Dance (1:59)
 137. MU/ENG MUSILIB How to Dance (1:38)
 138. MA I mattelabbet (1:44)
 139. MA, IDR, MU m2-cm Dancing Table 6 2022 (1:35)
 140. MA, IDR, MU m2-cm Skating Table 7 2022 (2:24)
 141. MA, IDR, MU m2-cm Fokusgrupp 2022 (5:41)
 142. MAIDR, MU m2-cm Focus Group Viksjofors 2022 (5:24)
 143. NO/SO/IDR/MU Allemansdans Allemansrättsrapp 2021 (2:00)
 144. NO/SO/IDR/MU Allemansdans Julshowsintro 2021 (1:09)
 145. NO/SO/IDR Allemansdans Ekopark Grytaberg 2022 (1:14)
 146. MA, IDR, MU m2-cm Bay-Lake-Stream 2023 (1:36)
 147. Utan loggor Baylakestream-VIKSJÖFORS 2023 (1:35)
 148. MA, IDR, MU m2-cm Meeting in VIKSJÖFORS 2023 (5:23)
 149. Leder i Helsingesk.&förskolekl  Mot Stafsberg! 2023 (1:11)
 150. MA, MU m2-cm Vad hände med 7? Sw, Eng 2023 ( 2:16)
 151. MA, MU m2-cm 1, 2, 3, nu ska ni få se! Sw 2023 (1:22)
 152. MA, MU m2-cm What happened to 7? 2023 (1:24)
 153. MA, MU m2-cm Matte är bra att ha. Sw 2023 (0:48)
 154. MA, MU m2-cm Math is good to have. 2023 (0:48)
 155. MAIDR, MU m2-cm Dance at the Nat. School Board 2023 (1:42)
 156. IDR, MU SMILE Dance for Empathy 2023 (1:44)
 157. IDR, MU SMILE Bay-Lake-Stream Moves 2023 (1:44)
 158. IDR MU SMILE Autumn song 2023 (2:55)
 159. IDR MU SMILE Nya FolkUngar on tour 2023 (1:19)
 160. IDR MU SMILE Björnen sover/Bear is sleeping 2024 (1:08)
 161. IDR MU SMILE Mors lilla Olle/Mother’s little Ollie 2024 (1:57)
 162. IDR MU SMILE Vi äro musikanter/We’re Musicians 2024 (1:51)
 163. IDR MU SMILE Karusellen/The Carousel 2024 (1:18)
 164. IDR MU SMILE Shapes in Breaks 2024 (1:22)
 165. MAIDR, MU m2-cm Shapes in Math 2024 (1:04)
 166. MAIDR, MU m2-cm Jump Rope Math  2024 (1:58)
 167. MAIDR, MU m2-cm Pattern Breaks  2024 (1:27)
 168. MAIDR, MU m2-cm 1,2,3,4 game – your perfect first game! 2024 (7:57)
N.B. De första tre filmerna är från ett filmprojekt 2015 och sen dess privat-listade av Youtube. Kontakta filmaren Josefin Torp för ev. delning.

ABOUT US made by others

More:

 

The Erasmus+ projects e-ARTinED ID KA201-01226718, MultiLib ID 2016-SE01-KA201-022101, rhythm4inclusion ID 2018-1-SE01-KA201-039032, MUSILIB 2018-1-FI01-KA201-047196, ARTinLAN ID 2018-1-DK01-KA201-047055, m²-cm ID 2021-1-SE01-KA220-SCH-000032733 and SMILE ID 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032762 have been funded with support from the European Commission.  This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Ännu mer:

artinedviksjofors av Viksjöfors Kulturpedagogiska Skola är licensierad under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell licens.Based on a work at http://artinedviksjofors.se/.Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på http://artinedviksjofors.se/.