DANCE

Dance in English>>

Viksjöfors skola har genom åren deltagit i en mängd nationella och internationella dansprojekt. Filmen nedan visar ett exempel från Viksjöforsbalettens projekt 2013 Lets dance for crossing boarders. 10 länder deltog, med 5 ungdomar från varje land.

Var fjärde vecka under höstterminen 2014 fick eleverna i årskurs fem och sex fördjupa sig i hip-hopkulturen, vägledda av Simon Skefstad. Dessutom dansade eleverna med Kristin Olsson, lärare i matematik och dans. Skolans värdegrund var temat för Kristin, som är från Runemo och har växt upp med Viksjöforsbaletten (hennes mamma är fortfarande kassör).

Hösten 2015, liksom året innan, deltog eleverna i Viksjöfors i dansdelen av Skapande skola (som finansieras av Kulturrådet).

Våren 2016 samlades vi kring Jessica Perez varje måndag då hela skolan dansade.

MER OM DANS

MER OM THE ARTS IN E-ARTINED:

 1. DANCE/DANS
 2. LITERATURE & STORYTELLING/LITTERATUR & DRAMA
 3. MUSIC/MUSIK
 4. NEW MEDIA ARTS/FILM & IT
 5. VISUAL ARTS/KONST

The Curriculum/Läroplanen
Curricular Subjects using the Arts:

 1. English/Foreign Language/Engelska
 2. Handicraft/Slöjd
 3. Mathematics/Matematik
 4. Music/Musik
 5. Native Language/Swedish/Svenska
 6. P.E./Idrott
 7. Science/NO
 8. Social Science/SO
 9. Thematic Work/Temaarbeten
 10. Visual Arts/Bild

e-ARTinED Erasmus+ ID KA201-01226718

The project Erasmus+ ID KA201-01226718 has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Creative Commons-licens

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.