SMILE!

Nytt projekt för Viksjöfors skola!
Från 01-12-2021 och 30 månader framåt till 01-06-2024.

Share the Music for Inclusive Learning in Education  – SMILE – är ett projekt för musik och lärande med tre nya partners!

Samordnande partner är Regionskolstyrelsen i Eastern Macedonia och de handhar 874 grundskolor med 9000 lärare och 80000 elever. Däri ingår 309 pre-schools, 223 primary schools, 100 junior high-schools, 51 senior high-schools (non-compulsory), 24 vocational schools, 26 special education. Out of the above mentioned, there are 5 musical schools, 3 intercultural schools, 1 experimental primary school (muslim minority).

  1. E10199519 – Eastern Macedonia – Thrace
   Regional Directorate for Primary and Secondary Education
   City: Komotini, Greece
  2. E10060645 – A.MUS.ED. Amalgamate Music Education,
   Musikutbildning på Cypern
   City: Nicosia, Cyprus
  3. E10208915 – Universita Degli Studi di Catania
   City: Catania, Italy
  4. E10144172 – Miedzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME,
   Foundation for International and Educational development.
   City: Lodz, Poland
  5. E10099451 – Viksjöfors skola
   City: Viksjöfors, Sweden

Legal representative för svensk medverkan är rektor Anders Liljemark.

Alla vill komma till Edsbyn på internationell lärarkonferens om ett par år! Kul att de vill samarbeta med Viksjöfors skola!

Achievements

DOcUMENTS

 • This project Share the Music for Inclusive Learning in Education - SMILE - 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032762 has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

  artinedviksjofors av Viksjöfors Kulturpedagogiska Skola är licensierad under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell licens.Based on a work at http://artinedviksjofors.se/.Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på http://artinedviksjofors.se/.Creative Commons-licens