MANAGEMENT rhythm4inclusion

Forskningsmetoden i rhythm4inclusion kallas för Design Thinking. Här är en definition på vad det innebär:

Viksjöfors skola är koordinator och ansvarar för rapporter och ekonomi.

Viksjöfors skola ansvarar under tre år särskilt för IO4. Projektet startade 2018-09-01 som alltså är M1.

Då IO4 (bilden nedan) inleds i M19 är vi framme vid mars 2020.

 This project rhythm4inclusion Erasmus+ ID 2018-1-SE01-KA201-039032 has been funded with support from the European Commission.  This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.