BUN – UTVECKLING

PERSONAL 2023
  1. LÄRARTÄTHET PER 100 ELEVER
   • Förskola 17
   • Grundskola 8
   • Gymnasium 11
   • Komvux 3,5
   • SFI 6,5
  2. ELEVHÄLSAN
   • Skolsköterskor 3,2
   • Kuratorer 2,0
   • Specialpedagog 1,0 – förskolan
   • Skolpsykolog 1,0
   • Talpedagog 0,75
   • Verksamhetschef 0,25
   • Skolläkare 0,1
  3. ÖVRIG PERSONAL
Toppen! Stor andel behöriga LÄRARE –
BOTTEN! FÖR STORA BARNGRUPPER I FÖRSKOLAN.

Behörighet till gymnasiet 2023
  • 90,6% av flickorna
  • 87,3% av pojkarna
  • Alfta – flickor 81%, pojkar 55%.
  • Edsbyn – flickor 90,6%, pojkar 87,3%

Svensk bakgrund

  • Alfta – flickor 81%, pojkar 55%
  • Edsbyn – flickor 95,5&, pojkar 97%