De globala målen

2015 antog FN:s länder Agenda 2030de globala målen.
Agenda 2030 består av 17 mål och 169 delmål. Med hjälp av Agenda 2030 och de globala målen vill man skapa en hållbar utveckling. Det betyder att vi måste leva på ett sätt idag som gör att generationer som kommer ska kunna ha samma möjligheter som vi. Det finns tre dimensioner av hållbar utveckling; ekonomisk, social och ekologisk dimension.

Agenda 2030 syftar övergripande till att:

    • avskaffa extrem fattigdom
    • minska ojämlikheter och orättvisor i världen
    • främja fred och rättvisa
    • lösa klimatkrisen.

Ovanåkers kommun är en del av Biosfärområde Voxnadalen.
Inom biosfärverksamheten är de grundläggande ekologiska målen högt prioriterade.

Det finns tre dimensioner av hållbar utveckling; ekonomisk, social och ekologisk dimension.