BUN – MÅL

2015 antog FN:s länder Agenda 2030de globala målen.
Agenda 2030 består av 17 mål och 169 delmål. Med hjälp av Agenda 2030 och de globala målen vill man skapa en hållbar utveckling. Det betyder att vi måste leva på ett sätt idag som gör att generationer som kommer ska kunna ha samma möjligheter som vi. Det finns tre dimensioner av hållbar utveckling; ekonomisk, social och ekologisk dimension.

Agenda 2030 syftar övergripande till att:

    • avskaffa extrem fattigdom
    • minska ojämlikheter och orättvisor i världen
    • främja fred och rättvisa
    • lösa klimatkrisen.

I Ovanåkers kommun prioriteras dessa mål under 2024-2027

Barn- och utbildningsnämnden fokuserar under perioden på två av dessa 5 mål:

Prioriterade delmål: 4:1, 4:2, 4:4, 4:7 och 4A samt 5:1

Detta bildspel kräver JavaScript.

Barn- och utbildningsnämndens styrkort 2024:

Detta bildspel kräver JavaScript.

Läs mer:

Ovanåkers kommun är en del av Biosfärområde Voxnadalen.
Inom biosfärverksamheten är de grundläggande ekologiska målen högt prioriterade.

Det finns tre dimensioner av hållbar utveckling; ekonomisk, social och ekologisk dimension.