OVANÅKERS SKOLOR

På Ovanåkers kommuns hemsida under avsnittet Barn och utbildning hittar du grundläggande information om kommunens förskolor, förskoleklasser, grundskolor, fritids­hem, grundsärskola, gymnasieskola, elevhälsa, samt vuxenutbildningen med SFI och högskola.

Hur klarar Ovanåkers kommun sitt utbildningsuppdrag?

Statistik kan vara ett trubbigt redskap i utvecklingsarbete. Allt kan inte mätas, man mäter det som går att mäta. Här nedan redovisas några exempel från senare tids offentlig utbildningsstatistik.

Lärarförbundets rankning 2014-2020 utgår från hur respektive kommun har satsat på skolfrågorna. Lärarförbundet rankar kommunerna utifrån tio olika kriterier, som t.ex. antal lärare, lön och resurser till undervisningen, andelen godkända elever, andelen barn i förskolan och nivån på sjukfrånvaron.

 

I september 2014 bjöd rektorerna på tårta, när Lärarförbundet hade publicerat sin rankinglista – på 9:e plats i Sverige!

  • 2015 hade vi halkat till plats 152. (Kriget i Syrien.)
  • 2016 klev vi upp till plats 53 och
  • 2017 åkte vi uppåt ”som en raket” – 3:a!
  • 2018 halkade vi ner till 35:e plats (trots en kommunal jättesatsning på upprustning av den slitna högstadieskolan i Edsbyn.)
  • 2019 – på 15:e plats och
  • 20205:e plats!
Trea! Kommunalrådet intervjuas i riksmedia och Elisabeth Guthu av Ljusnan.

Några år senare syns resultatet i gymnasiestatistiken. Dessa elever gick ut åk 9 2016:

  • Voxnadalens gymasium är uppmärksammat då 88 % av våra elever lämnade oss med gymnasieexamen.
  • Vi var bästa gymnasieskola i Gävleborgs län. I jämförelse kan sägas att Sverigesnittet var 76,8 %. Du kan ta del av statistiken här.

Som sagt – statistik kan vara ett trubbigt redskap i utvecklingsarbete. När svenska skolan på 1980-talet låg i internationell framkant och var som mest jämlik ägnades mindre resurser (inklusive lärartid) åt utvärderingar.

I kommunens systematiska utvecklingsarbete begrundas aktuell statistik. Diskussionen sker på olika nivåer – i ledningsgrupp, inom Barn- och utbildningsnämnden och på arbetsplatser:

Se Skolverkets bildspel (hämta PDF här>>) om hur kvalitetsarbetet är strukturerat:

Här är aktuell statistik att grubbla över och diskutera kring:

BEHÖRIGHET TILL GYMNASIET 2023
  • 90,6% av flickorna
  • 87,3% av pojkarna
  • Alfta – flickor 81%, pojkar 55%.
  • Edsbyn – flickor 90,6%, pojkar 87,3%

Svensk bakgrund

  • Alfta – flickor 81%, pojkar 55%
  • Edsbyn – flickor 95,5&, pojkar 97%
  1. LÄRARTÄTHET PER 100 ELEVER
   • Förskola 17
   • Grundskola 8
   • Gymnasium 11
   • Komvux 3,5
   • SFI 6,5
  2. ELEVHÄLSAN
   • Skolsköterskor 3,2
   • Kuratorer 2,0
   • Specialpedagog 1,0 – förskolan
   • Skolpsykolog 1,0
   • Talpedagog 0,75
   • Verksamhetschef 0,25
   • Skolläkare 0,1
  3. ÖVRIG PERSONAL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *