Skapande skola

För att få pengar från Kulturrådet för ett Skapande-skola-projekt måste skolorna samarbeta med utbildade kulturarbetare. Ansökan kan inte göras av en enskild skola; det är skolhuvudmannen som skickar in ansökan.

I vår kommun drivs ansökningsprocesserna av eldsjälar, det finns ingen som har uppdraget i sin tjänst. Detta är ett av problemen med den nationella satsningen Skapande skola, enligt utvärderarna: Utvärdering av Skapande skola. Trots bristen på kontinuitet på kommunal nivå kan det åndå bli bra. Bäst blir det när man från början planerar in väl väl tilltagna förberedelser i de deltagande klasserna och med de undervisande lärarna.

Skapande skola 2018-2019 info kommer

Skapande skola 2017-2018 info kommer…

Skapande skola 2016-2017 info kommer…

Skapande skola 2015-2016 Litteratur. Film & dans.
Filmdelen Hamstern är borta

Skapande skola 2014-15 Olika delar i LPO. Film & dans.
Filmdelen Voxnadalens fyror  

Skapande skola 2013-14 Voxnadalen förr och nu. Film & dans.
Filmdelen Voxnadalens fyror

Skapande skola 2012-13 Konst & musik.

I Ovanåker har vi tilldelats närmare 200000 kr per läsår. Kulturarbetarna måste arvoderas enligt avtal, dvs c:à 400 kr/h + sociala avgifter. Filmdelarna i ovanstående projekt är enkla att ta del av eftersom resultaten är upplagda på webben. Vi har sparat några få bilder från dansverksamheten.

Skapande skola dans i Viksjöfors hösten 2014
Dansen pågick alla onsdagar fram till novemberlovet.
Tema: Läroplanens värdegrund.
Ledare: Kristin Olsson, nyexaminerad lärare i matematik och dans.
Kristin är från Runemo och har växt upp med Viksjöforsbaletten.

Till Utvärderingsträdet

READ MORE ABOUT THE ARTS:

 1. DANCE/DANS
 2. HERITAGE/KULTURARV
 3. LITERATURE/LITTERATUR
 4. MUSIC/MUSIK
 5. NEW MEDIA ARTS/FILM & IT
 6. STUDY SKILLS/STUDIETEKNIK
 7. THEATER/TEATER
 8. VISUAL ART/KONST

The Curriculum/Läroplanen
Curricular Subjects

 1. English/Foreign Language/Engelska
 2. Handicraft/Slöjd
 3. Mathematics/Matematik
 4. Music/Musik
 5. P.E./Idrott
 6. Science/NO
 7. Social Science/SO
 8. Native Language/Swedish/Svenska
 9. Thematic Work/Temaarbeten
 10. Visual Arts/Bild
The project Erasmus+ ID KA201-01226718 has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Creative Commons-licens

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *