CC BY SA Tax.Rebate.org.uk

Finansiering

Skolan berikas av föräldrar, föreningar, lokala företagare och ”friends”. Detta samarbete är grundbulten i vårt skolprojekt, men för att få ett större handlingsutrymme söker vi också pengar hos olika fonder.
Många av våra ansökningar blir inte beviljade men en hel del lyckas vi med, t.ex. Skapande skola och våra Erasmus+ projekt. Vi letar vidare bland fonderna!

HÄR NEDAN KAN DU LÄSA MER OM HUR OCH VAR VI HAR SÖKT PENGAR UNDER ÅREN 2014-2019.

VÅREN 2014

Allmänna arvsfonden
Ansökan Nr 1

Vår ansökan: Allmänna arvsfonden >>

Det blev avslag på denna, vår första, ansökan.

Målgruppen, d.v.s. eleverna, ska vara mer delaktiga i processen. Detta gäller även föreningarna (fast där protesterar vi – de har varit, och är, i högsta grad delaktiga!)

Vi måste visa på vilket sätt projektet är nyskapande (- vilket det är enligt EU, där ARTinED har fått väldigt fina omdömen).

Kommunalrådet och skolchefen ska uttala sig om projektets hållbarhet efter stödperioden (- vilket de gjorde!).

Utvecklingsgruppen har träffats och resonerat och skrivit en ny ansökan. Det tog 6 månader att få svar på den första ansökan, eftersom det bara finns en handläggare av kulturansökningar på Allmänna arvsfonden.

SOMMAREN 2014

Öppna digitala lärresurser
.se  Internetfonden

.se fondbild

Våra ansökningar: Bilaga-till-ansökan-för-Öppna-Digitala-Lärresurser-2014 och Bilaga-till-ansökan-för-Öppna-Digitala-Lärresurser-skapande skola-2014

Det blev avslag på båda dessa ansökningar. Vi hade inte riktat in oss tillräckligt på syftet med bidraget – att skapa en handledning så att andra lärare kan dra nytta av våra erfarenheter.

HÖSTEN 2014

Allmänna arvsfonden
Ansökan Nr 2

Även denna andra ansökan avslogs i februari 2015. Inte för att man inte tror på projektet, skriver handläggaren denna gång, utan för att det inte uppfyller Allmänna arvsfondens kriterier.

Läs hela ansökan >>

VÅREN 2015

Erasmus+ e-ARTinED

Den 10 mars 2015 åkte Helena från Viksjöforsbaletten och Lotten från skolan till Stockholm, inbjudna av Programkontoret, för att skriva en ansökan om ett större Erasmus+projekt; e-ARTinED. Läs mer>>

Under vecka 13 var det dags att skicka in ansökan. Vi jobbade varje ledig stund i samarbete med Teresa från London och Cinzia i Toscana.

Nektarios, på IT-avdelningen vid universitetet i Chania, och Marianne, som arbetar i en stor organisation för romska barn i Belgien är också med, men de kom in i ett senare skede.

Här är en länk till hela ansökan: eARTinED-KA201-SE-2.05-EN-2015 (2) (går inte att öppna i alla webbläsare, men här ser du garanterat det säkra beviset på att ansökan kom in i tid: Page 67)

Ansökan till Erasmus+ beviljades 🙂 🙂

Så här ser tidsschemat ut (ett s.k. Ganttschema)

 

HÖSTEN 2015

Vi presenterade dessutom projektet på: Kulturbryggan den 3 oktober.

Två lärare och två elever, en från sexan och en från trean, fick 15 minuter på Skype med finansieringsansvariga. Deras råd var att vi ska sikta in oss mer på den nyskapande kulturen och mindre på pedagogiken om vi ska söka pengar där.

Och nu är det äntligen dags (efter flera års förberedelser) för Leader Hälsingebygden! Ansökningar till Leader ska, precis som vårt skolprojekt, stå på tre ben:

I Leader samlas lokala representanter från föreningar, företag och kommuner för att tillsammans arbeta med landsbygdsutveckling. Ett lokalt partnerskap, så kallat LAG, fattar beslut om vilka idéer som ska prioriteras. Prioriteringen görs utifrån en gemensam utvecklingsstrategi.

VÅREN 2016

artinedviksjofors.se av Viksjöfors Kulturpedagogiska Skola är licensierad under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell licens. Based on a work at http://artinedviksjofors.se/.
Köksbordskvällsjobb

Vi accepterade en inbjudan om att delta i ett projekt om mobbning. Hela Alfta rektorsområde ville vara med. Ansökan blev inte beviljad.

29 mars 2016 skickade vi iväg ytterligare en ansökan till Erasmus+. Denna gång är inte Toscana med.

Istället har vi två nya partners i Tjeckien respektive Turkiet. Denna ansökan gäller ett elevinriktat tvåårigt projekt för pedagoger; MultiLib.

Även denna gång står vi, i detta fall Viksjöfors skola, som koordinatorer. Hanna i femman gläder sig extra mycket åt att vi föreslår att  den första träffen blir på Kreta.

Projektet beviljades! Läs mer om våra beviljade Erasmus+ projekt 2015-2019 här>>

TILL VÅRA FUNDAMENT

Till BLOGGEN.

artinedviksjofors av Viksjöfors Kulturpedagogiska Skola är licensierad under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell licens.Based on a work at http://artinedviksjofors.se/.Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på http://artinedviksjofors.se/.