Webbkurs

(Kursupplägget är från Från Skapande skola film 2015 och publicerades på filmbloggen Voxnadalens fyror. Klicka på länken och titta in på filmbloggen!)

Innehåll

 1. Exempel skolbloggar
 2. Om bilder på nätet (och lite om ljud)
 3. Sant eller osant på nätet
 4. Säker på nätet
 5. Träningstid

1. Exempel

2. Om bilder på nätet

 • Vilka regler gäller i skolan för publicering av bilder/filmer som man själv har tagit?
 • Vilka andra bilder (och ljud) får man använda fritt? Hur hittar man dem?
 • Creative Commons – hur använder man den licensen?
 • Var hittar man bra bilder som man får använda?  Och ljud!

3. Sant eller osant på nätet

 4. Säker på nätet

5. Träningstid

 • Lägga till användare; medarbetare.
 • Inloggning av eleverna  på www.artinedviksjofors.se
 • Skriva kommentarer.
 • Infoga en bild.
 • Lägga upp en film på www.artinedviksjofors.se

LÄS MER

IT i läroplanen
Källkritik
Om bloggen
Vad är webbstjärnan?
Webbstjärnan 2015 

TILL

BLOGGEN.
E-ARTINED
MULTILIB

artinedviksjofors av Viksjöfors Kulturpedagogiska Skola är licensierad under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell licens.Based on a work at http://artinedviksjofors.se/.Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på http://artinedviksjofors.se/.