OM OSS

VIKSJÖFORS SKOLA – VILKA är vi?

Vi är ett femtiotal elever och lärare i en liten byskola i Ovanåker i södra Hälsingland som, tillsammans med vår närmaste granne Viksjöforsbaletten, försöker bygga upp ett pedagogiskt alternativ för glesbygden. Vi kallar projektet Viksjöfors Kulturpedagogiska Skola!

Vi lärde oss blogga som tävlande webbstjärnor* 2014-15 inom filmprojektet Voxnadalens fyror. Våren 2015 började vi också samla våra erfarenheter här på ARTinED Viksjöfors. Först var det  eleverna i 3-4:an och deras lärare Helena Ehrstrand som bloggade, senare tog åk 5-6 över stafettpinnen. Nu har webbsidan blivit ett ständigt växande arkiv!

* Webbstjärnan var en tävling som arrangerades av internetstiftelsen.se för att öka kunskapen om och användandet av internet i skolan. Läs mer>>  Tävlingen har upphört, men vi hade stor nytta denna fina resurs när vi inledde vårt arbete med att fördjupa kulturpedagogiken och sprida våra erfarenheter av att driva internationella skolprojekt i glesbygd.
Våra EU-projekt 
2015-2018

Vi arbetade under tre år som ”lead partner” i två stora Erasmus+projekt. Det betyder att vi koordinerade projekten och hade huvudansvaret för ekonomi (mer än 5 miljoner kronor), process och resultat.

https://artinedviksjofors.webbstjarnan.nu/e-artined/I det ena projektet som inleddes ht 2015 utformade Viksjöforsbaletten, tillsammans med fyra partner ute i Europa, en webbkurs i kulturpedagogik: e-ARTinED. Kursen genomfördes vt 2018 och avslutades i Edsbyn med en mycket lyckad konferens. En angelägen, användbar och användarvänlig utbildning, enligt deltagarna.
Det andra projektet MultiLib koordinerades av Viksjöfors skola under åren 2016-2018. Där skapade vi ett flerspråkigt, mångkulturellt och konstnärligt utformat webbibliotek. Projektet var mycket framgångsrikt och har presenterats i flera internationella sammanhang, bl.a. vid en stor konferens i Bryssel.
2018-2021

Under hösten 2018 inledde vi tre nya projekt:

MUSILIB utvidgade barnens flerspråkiga webbibliotek MultiLib med musik - både traditionella och nya sånger från 7 länder och på 14 språk. MUSILIB var tvåårigt och vår nya partner Övermark skola i Finland övertog Viksjöfors skolas ledarroll. Även för detta projekt fick vi mycket beröm!
ARTinLAN var liksom rhythm4inclusion en utveckling av e-ARTinED men med särskild inriktning på språkundervisning. Två nya partner, i Polen och Danmark, tillkom och danskarna hade huvudansvaret. Viksjöforsbaletten drev projektet lokalt.
rhythm4inclusion löpte över tre år. Det var en fördjupning av e-ARTinED och riktades mot undervisning av barn med särskilda behov. Viksjöforsskola var ”lead partner” men stöttades mycket i den rollen av vår tidigare samarbetspartner på Kretas tekniska universitet. Två andra universitet deltog också.
2`021-2024

Pandemiåret 2021 avslutades rhythm4inclusion med en internationell konferens i Edsbyn och några nya projekt beviljades:

Tigrinja
Allemansdansen var ett projekt kring Allemansrättenoch Allebarnsrätten. Det var inget EU-projekt utan finansierades av Naturvårdsverket. Projektet löpte från 2021-05-31 till 2022-05-30 och drevs av Viksjöforsbaletten i samarbete med Viksjöfors skola, Ovanåkers FN-förening, Leder i Helsingeskogen och STF Edsbyn.

2021-2024
I det ena av de två senaste EU-projekten, m²-cm, har skolan och Viksjöforsbaletten tillsammans med TUC, A.MUSE.D. och Mavromataki utvecklat undervisningen i matematik med hjälp av musik och rörelse. Projektet genomfördes under 30 månader från 2021-11-01 t.o.m. 2024-05-31. Den avslutande internationella konferensen hölls i Edsbyn i januari 2024.

SMILE - Share the Music for Inclusive Learning in Education har deltagare från Makedonien, Cypern, Italien, Polen och Sverige; ett universitet, en stor administrativ utbildningsenhet (leading partner), ett företag och en stiftelse som arbetar med utbildning samt lilla Viksjöfors skola ska samverka och utforma en lättillgänglig utbildning med musik som redskap i undervisningen. Projektet pågår i 30 månader från 2022-02-28 till 2024-08-31.
Vår webbsidas huvudrubriker
I. OM OSS

Här presenterar vi dels skolan, med dess elever och personal, och dels vår webbpolicy, med rubriker som Varför på webben?, IT i läroplanen och Källkritik. Här lyfter vi också fram några av de fundament som vår verksamhet vilar på: finansiering, forskningföreningar och föräldrar.

II. BLOGGEN

I bloggen kan du se notiser vårt dagliga liv och arbete. Allt eftersom sorterar vi in inlägg och elevarbeten på våra pedagogiska temasidor, men den senaste terminens blogginlägg får stå kvar.

III. THE ARTS

Under rubriken The Arts, med underrubrikerna Dance, Literature and Storytelling, MusicNew Media Arts, Visual Arts, och X-tras (Heritage, Study skills and Chess) har vi samlat vi några av våra erfarenheter av olika konstarter i pedagogiken. Texterna kommer huvudsakligen från e-ARTinED, men skulle behövas fyllas på med allt nytt vi lärt oss! För våra internationella partners räkning har vi översatt de flesta texterna till engelska.

IV. PEDAGOGICS

Vi började bygga en erfarenhetsbank under projektet e-ARTinED med utgångspunkt i läroplanens olika ämnen och mål. Materialet  ingick i våra internationella webbkurser i kulturpedagogik. Under denna rubrik presenterade vi därför materialet på engelska: Curricular SubjectsTeacher’s Guides och Thematic Studies. Att fortsätta sortera våra erfarenheter på detta sätt skulle kunna resultera i en användbar handbok för lärare…

V. e-ARTinED och andra EU-projekt.

Under övriga projektflikar har vi samlat officiella dokument och länkar som hör till de olika Erasmus+projekten. Texterna är i allmänhet på engelska.

Samarbetspartner e-ARTinED:

 1. Viksjöforsbaletten, koordinator
 2. Fondazione Nazionale Carlo Colodi, kulturstiftelse, Toscana, Italien
 3. The Mosaic Art and Sound, kultur/utbildn.företag, London, UK
 4. The Yehudi Menuhin Foundation kulturstiftelse, Bryssel, Belgien
 5. TUC, tekniskt universitet, Chania, Kreta, Grekland
VI. MULTILIB

Samarbetspartner MultiLib:

 1. Viksjöfors skola, koordinator
 2. Üniversitesi/Cukurova University YADÝ, Adana, Turkiet
 3. The Yehudi Menuhin Foundation kulturstiftelse, Bryssel, Belgien
 4. Jazyková škola s právem státní jazykové zloušky PELICAN, språkskola, Brno, Tjeckien
 5. TUC, tekniskt universitet, Chania, Grekland
 6. The Mosaic Art and Sound, kultur/utbildn.företag, London, UK
VIII. MUSILIB

Samarbetspartner MUSILIB:

 1. Vår nya partner: Övermark skola, Närpes, Finland, som också är koordinator
 2. Viksjöfors skola
 3. Üniversitesi/Cukurova University YADÝ, Adana, Turkiet
 4. The Yehudi Menuhin Foundation kulturstiftelse, Bryssel, Belgien
 5. Jazyková škola s právem státní jazykové zloušky PELICAN, språkskola, Brno, Tjeckien
 6. TUC, tekniskt universitet, Chania, Grekland
 7. The Mosaic Art and Sound, kultur/utbildn.företag, London, UK
IX. ARTinLAN

Samarbetspartner ARTinLAN:

 1. Üniversitesi/Cukurova University YADÝ, Adana, Turkiet
 2. The Mosaic Art and Sound, kultur/utbildn.företag, London, UK
 3. Jazyková škola s právem státní jazykové zloušky PELICAN, språkskola, Brno, Tjeckien
 4. Viksjöforsbaletten
  Våra nya partner:
 5. Vejle kommun i Danmark, koordinator
 6. Spoleczna Akademia ifrån Lenz i Polen.
VII. RHYTHM4INCLUSION

Samarbetspartner rhythm4inclusion:

 1. LCEducational, utbildningsföretag, Cypern
 2. UCRETE, universitet, Rethymnon, Kreta, Grekland
 3. TUC, tekniskt universitet, Chania, Kreta, Grakland
 4. Viksjöfors skola, koordinator
 5. COVUNI, universitet, London/Coventry, UK
X. m²-cm

Samarbetspartner  m²-cm: 

  1. Viksjöforsbaletten, koordinator
  2. A.MUS.ED, ett utbildningscenter för musik, dans och drama på Cypern.
  3. T.U.C., vår grekiska partner på Kretas tekniska universitet.
  4. Mavromataki, en skola för yngre barn på Kreta.
XI. SMILE

Samarbetspartner i SMILE:

  1. Eastern Macedonia – Thrace, koordinator
   Regional Directorate for Primary and Secondary Education
  2. A.MUS.ED. Amalgamate Music Education,
   Musikutbildning på Cypern
  3. Universita Degli Studi di Catania
  4. Miedzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME,
   Foundation for International and Educational development.
  5. Viksjöfors skola

   • För vem finns vi på webben?

    Alla Viksjöfors skolas elever och lärare

    Våra webbregler

    Skolans regler gäller även på webben. Läs mer >>

      1. Vi frågar alltid om lov innan vi publicerar bilder på någon i skolan.
      2. Vem som helst får använda vårt material. Vi skulle bli stolta! Skriv var det är hämtat så blir vi glada också 🙂 Webbkursen i kulturpedagogik och det flerspråkiga webbiblioteket publiceras som OER, Open Educational Resources.
      3. Allt material på artinedviksjofors.se är licensierat i Creative Commons (se nedan). Licensen finns längst ner på våra sidor.
      4. Vi tar de flesta bilder själva, men ibland använder vi bilder med CC-licens, som vi hittar på Flickr eller genom att söka bilder med texten Creative Commons.
      5. För ljud gäller samma som för bilder; vi använder bl.a. Soundcloud, ett slags Youtube för musik, som är tillgängligt för icke-kommersiella ändamål.
      6. Vi följer naturligtvis läroplanen både vad gäller webbarbetet (läs mer>>) och kulturinriktningen (läs mer>>).
    REGLER FÖR PUBLICERING INOM ERASMUS+

    Alla projektdokument som vi publicerar – på webben och på papper – måste ha en officiell Erasmus+ logga och en ansvarsförsäkran:

    The Erasmus+ projects e-ARTinED ID KA201-01226718, MultiLib ID 2016-SE01-KA201-022101, rhythm4inclusion ID 2018-1-SE01-KA201-039032, MUSILIB 2018-1-FI01-KA201-047196, ARTinLAN ID 2018-1-DK01-KA201-047055, m²-cm ID 2021-1-SE01-KA220-SCH-000032733 and SMILE ID 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032762 have been funded with support from the European Commission.  This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
    Ansvarig utgivare

    Lotten Andersson är ansvarig utgivare för www.artinedviksjofors.se / Viksjöfors Kulturpedagogiska Skola.

    Creative Commons
    Creative Commons-licens Loggan med CC BY SA hittar du längst ner på våra sidor. Det betyder att: artinedviksjofors.se av Viksjöfors kulturpedagogiska skola är licensierad under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell licens. Based on a work at http://artinedviksjofors.se/.
    Läs mer>>
    www.artinedviksjofors.se och läroplanen

    Läroplanens texter och intentioner ligger till grund för vårt arbete på webben och för vår kulturpedagogik. Dessa inledande rader är särskilt viktiga för oss (s.10):

     


    Läs mer: 
    ETT PROJEKT I SAMKLANG MED SKOLANS LÄROPLANIT i Läroplanen

    Vad har vi lärt oss?
      1. Planera, genomföra, dokumentera och publicera vårt arbete med konstarter i pedagogiken.
      2. Blogga.
      3. Om upphovsrätt i teori och praktik.
      4. Om källkritik.
      5. Vett och etikett på nätet.
      6. Planera och genomföra stora webbaserade utbildningsprojekt.
    KONTAKTA OSS

    Till BLOGGEN

    artinedviksjofors av Viksjöfors Kulturpedagogiska Skola är licensierad under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell licens.Based on a work at http://artinedviksjofors.se/.Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på http://artinedviksjofors.se/.