OM OSS

Vilka är vi?

Vi är ett femtiotal elever och lärare i en liten byskola i Ovanåker i södra Hälsingland som, tillsammans med vår närmaste granne Viksjöforsbaletten, försöker bygga upp ett pedagogiskt alternativ för glesbygden. Vi kallar projektet Viksjöfors Kulturpedagogiska Skola!

Våren 2015 började vi samla våra erfarenheter här på ARTinED Viksjöfors. Då bloggade eleverna på mellanstadiet under sina lektioner i engelska. Året efter blev eleverna i 3-4:an och deras lärare Helena Ehrstrand webbstjärnor * och bloggare. Därefter var det åk 5-6 som bloggade. Webbsidan har blivit ett ständigt växande arkiv!

* Webbstjärnan var en tävling som arrangerades av internetstiftelsen .se för att öka kunskapen om och användandet av internet i skolan. Läs mer>>  Tävlingen har upphört, men vi hade stor nytta denna fina resurs när vi inledde vårt arbete med att fördjupa kulturpedagogiken och sprida våra erfarenheter av att driva internationella skolprojekt i glesbygd.
Våra EU-projekt 

Vi arbetade under tre år, 2015-2018, som ”lead partner” i två stora Erasmus+projekt. Det betyder att vi koordinerade projekten och hade huvudansvaret för ekonomi (mer än 5 miljoner kronor), process och resultat.

https://artinedviksjofors.webbstjarnan.nu/e-artined/I det ena projektet som inleddes hösten 2015 har Viksjöforsbaletten tillsammans med fyra partner ute i Europa utformat en webbkurs i kulturpedagogik för lärare och andra intresserade: e-ARTinED. Kursen genomfördes vt 2018 och deltagarna upplevde den som angelägen, användbar och användarvänlig!
Det andra projektet MultiLib koordinerades av Viksjöfors skola under åren 2016-2018. Där skapade vi ett flerspråkigt, mångkulturellt och konstnärligt utformat webbibliotek. Projektet var mycket framgångsrikt och har presenterats i flera internationella sammanhang, bl.a. vid en stor konferens i Bryssel.

Under hösten 2018 inledde vi tre nya stora projekt:

rhythm4inclusion löper över tre år. Det är en fortsättning/fördjupning av e-ARTinED. Viksjöfors skola är ”lead partner” men stöttas mycket i den rollen av vår tidigare samarbetspartner på Kretas tekniska universitet, TUC.
MUSILIB utvidgar barnens flerspråkiga webbibliotek MultiLib med musik - både traditionella och nya sånger från 7 länder och på 14 språk. MUSILIB är tvåårigt och vår nya partner Övermark skola i Finland har övertagit Viksjöfors skolas ledarroll.
ARTinLAN var liksom rhythm4inclusion en utveckling av e-ARTinED men med särskild inriktning på språkundervisning. Två nya partner, i Polen och Danmark, tillkom och danskarna hade huvudansvaret. Viksjöforsbaletten drev projektet lokalt.
Allemansdansen är ett projekt kring Allemansrätten och Allebarnsrätten. 
Det finansieras av Naturvårdsverket. 

Projektet löper från 2021-05-31 till 2022-05-30 och drivs av Viksjöforsbaletten i samarbete med Viksjöfors skola, 
Ovanåkers FN-förening, Leder i Helsingeskogen och STF Edsbyn.
Vår webbsidas huvudrubriker
I. OM OSS

Här presenterar vi dels skolan, med dess elever och personal, och dels vår webbpolicy, med rubriker som Varför på webben?, IT i läroplanen och Källkritik. Här lyfter vi också fram några av de fundament som vår verksamhet vilar på: finansiering, forskningföreningar och föräldrar.

II. BLOGGEN

I bloggen kan du se notiser vårt dagliga liv och arbete. Allt eftersom sorterar vi in inlägg och elevarbeten på våra pedagogiska temasidor, men den senaste terminens blogginlägg får stå kvar.

III. THE ARTS

Under rubriken The Arts, med underrubrikerna Dance, Literature and Storytelling, MusicNew Media Arts, Visual Arts, och X-tras (Heritage, Study skills and Chess) samlar vi våra erfarenheter av olika konstarter i pedagogiken. För våra internationella partners räkning har vi börjat översätta texterna till engelska.

IV. PEDAGOGICS

Vi bygger en erfarenhetsbank med utgångspunkt i läroplanens olika ämnen och mål. Materialet  ingår i våra internationella webbkurser i kulturpedagogik. Under denna rubrik presenterar vi därför materialet på engelska: Curricular SubjectsTeacher’s Guides och Thematic Studies.

V. e-ARTinED

Under projektflikarna e-ARTinED, MultiLib, rhythm4inclusion, MUSILIB och ARTinLAN har vi samlat officiella dokument och länkar som hör till de olika Erasmus+projekten. Texterna är i allmänhet på engelska.

Samarbetspartner e-ARTinED:

 1. Viksjöforsbaletten, koordinator
 2. Fondazione Nazionale Carlo Colodi, kulturstiftelse, Toscana, Italien
 3. The Mosaic Art and Sound, kultur/utbildn.företag, London, UK
 4. The Yehudi Menuhin Foundation kulturstiftelse, Bryssel, Belgien
 5. TUC, tekniskt universitet, Chania, Kreta, Grekland
VI. MULTILIB

Samarbetspartner MultiLib:

 1. Viksjöfors skola, koordinator
 2. Üniversitesi/Cukurova University YADÝ, Adana, Turkiet
 3. The Yehudi Menuhin Foundation kulturstiftelse, Bryssel, Belgien
 4. Jazyková škola s právem státní jazykové zloušky PELICAN, språkskola, Brno, Tjeckien
 5. TUC, tekniskt universitet, Chania, Grekland
 6. The Mosaic Art and Sound, kultur/utbildn.företag, London, UK
VII. RHYTHM4INCLUSION

Samarbetspartner rhythm4inclusion:

 1. LCEducational, utbildningsföretag, Cypern
 2. UCRETE, universitet, Rethymnon, Kreta, Grekland
 3. TUC, tekniskt universitet, Chania, Kreta, Grakland
 4. Viksjöfors skola, koordinator
 5. COVUNI, universitet, London/Coventry, UK
VIII. MUSILIB

Samarbetspartner MUSILIB:

 1. Vår nya partner: Övermark skola, Närpes, Finland, som också är koordinator
 2. Viksjöfors skola
 3. Üniversitesi/Cukurova University YADÝ, Adana, Turkiet
 4. The Yehudi Menuhin Foundation kulturstiftelse, Bryssel, Belgien
 5. Jazyková škola s právem státní jazykové zloušky PELICAN, språkskola, Brno, Tjeckien
 6. TUC, tekniskt universitet, Chania, Grekland
 7. The Mosaic Art and Sound, kultur/utbildn.företag, London, UK
IX. ARTinLAN

Samarbetspartner ARTinLAN:

 1. Üniversitesi/Cukurova University YADÝ, Adana, Turkiet
 2. The Mosaic Art and Sound, kultur/utbildn.företag, London, UK
 3. Jazyková škola s právem státní jazykové zloušky PELICAN, språkskola, Brno, Tjeckien
 4. Viksjöforsbaletten
  Våra nya partner:
 5. Vejle kommun i Danmark, koordinator
 6. Spoleczna Akademia ifrån Lenz i Polen.
För vem finns vi på webben?
 1. Alla Viksjöfors skolas elever och lärare
 2. Alla föräldrar som har barn i skolan
 3. Alla föreningar och företagare som är engagerade i skolan
 4. Alla stöttande politiker och tjänstemän i Ovanåkers kommun
 5. Alla andra som är intresserade av vårt arbete, t.ex.
  våra finansiärer och våra projektpartners.
Våra webbregler

Skolans regler gäller även på webben. Läs mer >>

 1. Vi frågar alltid om lov innan vi publicerar bilder på någon i skolan.
 2. Vem som helst får använda vårt material. Vi skulle bli stolta! Skriv var det är hämtat så blir vi glada också 🙂 Webbkursen i kulturpedagogik och det flerspråkiga webbiblioteket publiceras som OER, Open Educational Resources.
 3. Allt material på artinedviksjofors.se är licensierat i Creative Commons (se nedan). Licensen finns längst ner på våra sidor.
 4. Vi tar de flesta bilder själva, men ibland använder vi bilder med CC-licens, som vi hittar på Flickr eller genom att söka bilder med texten Creative Commons.
 5. För ljud gäller samma som för bilder; vi använder bl.a. Soundcloud, ett slags Youtube för musik, som är tillgängligt för icke-kommersiella ändamål.
 6. Vi följer naturligtvis läroplanen både vad gäller webbarbetet (läs mer>>) och kulturinriktningen (läs mer>>).
REGLER FÖR PUBLICERING INOM ERASMUS+

Alla projektdokument som vi publicerar – på webben och på papper – måste ha en officiell Erasmus+ logga och en ansvarsförsäkran:

The Erasmus+ projects e-ARTinED ID KA201-01226718, MultiLib ID 2016-SE01-KA201-022101, rhythm4inclusion ID 2018-1-SE01-KA201-039032, MUSILIB 2018-1-FI01-KA201-047196 and ARTinLAN ID 2018-1-DK01-KA201-047055 have been funded with support from the European Commission.  This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Ansvarig utgivare

Lotten Andersson är ansvarig utgivare för www.artinedviksjofors.se / Viksjöfors Kulturpedagogiska Skola.

Creative Commons
Creative Commons-licens
Loggan med CC BY SA hittar du längst ner på våra sidor. Det betyder att: artinedviksjofors.se av Viksjöfors kulturpedagogiska skola är licensierad under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell licens. Based on a work at http://artinedviksjofors.se/.
Läs mer>>
www.artinedviksjofors.se och läroplanen

Läroplanens texter och intentioner ligger till grund för vårt arbete på webben och för vår kulturpedagogik. Dessa inledande rader är särskilt viktiga för oss (s.10):

 


Läs mer: 
ETT PROJEKT I SAMKLANG MED SKOLANS LÄROPLANIT i Läroplanen

Vad har vi lärt oss?
 1. Planera, genomföra, dokumentera och publicera vårt arbete med konstarter i pedagogiken.
 2. Blogga.
 3. Om upphovsrätt i teori och praktik.
 4. Om källkritik.
 5. Vett och etikett på nätet.
 6. Planera och genomföra stora webbaserade utbildningsprojekt.
KONTAKTA OSS

Till BLOGGEN

artinedviksjofors av Viksjöfors Kulturpedagogiska Skola är licensierad under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell licens.Based on a work at http://artinedviksjofors.se/.Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på http://artinedviksjofors.se/.