Bakgrund, syfte, mål och metod för m²-cm

I. Bakgrund

Science, Technology, Engineering and Maths (STEM)

I vår ansökan, som är på engelska, utgår vi från riktlinjerna för Erasmus+ där vikten av en ökad kompetens inom Science, Technology, Engineering and Maths (STEM) är tydligt uttryckt.

I år poängterar man särskilt att ARTS ska integreras i STEM; det är ett av huvudmålen för utbildningen inom EU.

Vad betyder det?

Vetenskapen organiserar och verifierar observationer.
Ingenjören fokuserar på teori och design och omvandlar, med hjälp av matematiken, observationerna till praktisk verklighet.
Teknologen är inriktad på produktion, underhåll och reparation av ingenjörens konstruktioner.
Konstarterna kan, liksom matematiken, vara verktyg för såväl forskaren och ingenjören som teknologen och studenten.

II. Syfte

I vårt projekt ska musik och dans användas för att befästa och öka elevernas kunskaper i matematik, för att på det sättet förbereda dem för fortsatta studier. Samtidigt har såväl dansen som musiken ett egenvärde i projektet, både för den enskilda eleven och för samvaron i gruppen.

III. Mål

Erfarna pedagoger inom skolans lägre stadier i Sverige, Grekland och på Cypern, samt likaledes erfarna pedagoger inom musik och dans i alla tre länderna ska tillsammans med meriterade forskare och fortbildare vid Technical University of Crete formulera, testa och producera en digital utbildning för lärare där matematik, dans och musik integreras. Vi vill

  • vidga elevernas uppfattning om vad matematik kan vara
  • göra matematiken begriplig för alla elever 
  • öka intresset för matematik
  • stärka elevernas musikaliska och motoriska förmågor
  • skapa kreativa och trygga lärmiljöer

IV. Metod

1.
Formulera en teoretisk bakgrund med relevanta forskningsresultat och med exempel på undervisning där matematik, musik och dans tidigare har kombinerats.

 • Viksjöforsbaletten har huvudansvaret, 
 • 11/2021-10/2022.
 • Sid.42-48 i ansökan.

Allas deltagande i tid och pengar kommer!

2.
Skapa en praktisk lärarhandledning med många väl utprövade exempel på hur synergieffekter kan nås när matematik kombineras med musik och dans i undervisningssituationer.

 • Amalgamate Music Education har huvudansvaret.
 • 6/2022-6/2023.
 • Sid.49-56 i ansökan.

Allas deltagande i tid och pengar kommer!

3.
Skapa en digital plattform där våra resultat, erfarenheter och exempel sprids och prövas av många.

 • Technical University of Crete har huvudansvaret.
 • 1/2022-4/2024.
 • Sid. 57-63 i ansökan.

Allas deltagande i tid och pengar kommer!

Projekttiden löper över 30 månader. Under den perioden kommer projektdeltagarna att mötas fyra gånger i Transnational Meetings (TM 1-4. ID 4, 6, 12 och 13 nedan).

Träningstillfällen Learning-Teaching-Training-Activities kommer att arrangeras vid tre av dessa möten (C 1-3. ID 3, 7 och 11 nedan).

För att testa metoder och utbyta erfarenheter tillsammans med andra pedagoger anordnas nationella Multiplier Events i maj 2023 (ME 8-10). Ett avslutande spridningstillfälle är slutkonferensen våren 2024 (ME 13).

_ _ _ _ _ _

En ordförklaring från engelska Wikipedia:

Science from Latin scientia, knowledge, is a systematic enterprise that builds and organizes knowledge in the form of testable explanations and predictions about the world.
Engineer from the Latin words ingeniare, to create, generate, contrive, devise and ingenium, cleverness.
Technology from Greek τέχνη, techne, art, skill, cunning of hand; and -λογία, -logia is the sum of any techniques, skills, methods, and processes used in the production of goods or services or in the accomplishment of objectives, such as scientific investigation.
Mathematics from Greek: μάθημα, máthēma, knowledge, study, learning, includes the study of such topics as numbers (arithmetic and number theory),formulas and related structures (algebra),shapes and spaces in which they are contained (geometry) and quantities and their changes (calculus and analysis).
Arts from Latin arsartis, practical skill.

Fortsättning följer!

This project Maths, Music and Creative Movement, Erasmus+ ID 2021-1-SE01-KA220-SCH-000032733 has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained

artinedviksjofors av Viksjöfors Kulturpedagogiska Skola är licensierad under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell licens.Based on a work at http://artinedviksjofors.se/.Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på http://artinedviksjofors.se/.Creative Commons-licens