Projektmanual m²-cm

I. Bakgrund

EU Behöver fler kompetenta:
  • Vetenskapsmän, som organiserar och verifierar observationer.
  • Ingenjörer, som fokuserar på teori och design och som med hjälp av matematiken omvandlar observationerna till praktisk verklighet.
  • Teknologer, som är inriktade på produktion, underhåll och reparation av ingenjörernas konstruktioner.

hur kan Den ökade kompetensen uppnås?

Konstarterna kan, liksom matematiken, vara verktyg såväl för forskaren och ingenjören som för teknologen och studenten.

I vår ansökan, som är på engelska, utgår vi från riktlinjerna för Erasmus+ där vikten av en ökad kompetens inom Science, Technology, Engineering and Maths (STEM) är tydligt uttryckt. I år poängterar man särskilt att ARTS ska integreras i STEM; det är ett av huvudmålen för utbildningen inom EU! Läs mer längst ner på denna sida!

II. Syfte

I vårt projekt, som utgår från ovanstående riktlinjer, ska musik och dans användas för att befästa och öka elevernas kunskaper i matematik, för att på det sättet förbereda dem för fortsatta studier. Samtidigt har såväl dansen som musiken ett egenvärde i projektet, både för den enskilda eleven och för samvaron i gruppen.

III. Mål

Erfarna pedagoger inom skolans lägre stadier i Sverige, Grekland och på Cypern, samt likaledes erfarna pedagoger inom musik och dans i alla tre länderna ska tillsammans med meriterade forskare och fortbildare vid Technical University of Crete formulera, testa och producera en digital utbildning för lärare där matematik, dans och musik integreras. Vi vill

  • vidga elevernas uppfattning om vad matematik kan vara
  • göra matematiken begriplig för alla elever 
  • öka intresset för matematik
  • stärka elevernas musikaliska och motoriska förmågor
  • skapa kreativa och trygga lärmiljöer

IV. Metod

1. LÄRARHANDLEDNING

Vi ska inledningsvis sammanställa en teoretisk bakgrund med relevanta forskningsresultat och med exempel på undervisning där matematik, musik och dans tidigare har kombinerats.

Viksjöforsbaletten har huvudansvaret, 

1/11/2021-31/10/2022.

Sid.42-48 i ansökan.

Språk: engelska, grekiska och svenska

ARBETSDAGAR I DEN GODKÄNDA BUDGETEN:

Teacher, trainer, researcher: Viksjöforsbaletten 90 dagar á 241€, 21690€, A.MUS.ED 70 dagar á 137€, 9590€, MAVROMATAKI 40 dagar á 137€, 5480€, POLYTECHNEIO KRITIS 55 dagar á 137€, 7535€

Technicians: Viksjöforsbaletten 30 days á 190€, 5700€, A.MUS.ED 30 days á 102€, 3060

2. AKTIVITETSSAMLING

Vi ska därefter skapa en praktisk lärarhandledning med många väl utprövade exempel på hur synergieffekter kan nås när matematik kombineras med musik och dans i undervisningssituationer.

Amalgamate Music Education har huvudansvaret.
1/6/2022-30/6/2023.

Sid.49-56 i ansökan.

Språk: engelska, grekiska och svenska
ARBETSDAGAR I DEN GODKÄNDA BUDGETEN:

Teacher, trainer, researcher: Viksjöforsbaletten 80 dagar  á 241€, 19280€, A.MUS.ED 115 dagar á 137€, 15755€, MAVROMATAKI 40 dagar á 137€, 5480€, POLYTECHNEIO KRITIS 50 dagar á 137€, 6850€


3. WEBBKURS & NÄTVERK

Vi ska slutligen redovisa våra resultat, erfarenheter och exempel på en digital plattform så att de sprids och prövas av många.

Technical University of Crete har huvudansvaret.
1/1-2022-30/4-2024.
Sid. 57-63 i ansökan.
Språk: engelska
ARBETSDAGAR I DEN GODKÄNDA BUDGETEN:

Teacher, trainer, researcher: Viksjöforsbaletten 130 dgr á 241€, 31330€, A.MUS.ED 160 dagar á 137€, 21920€, MAVROMATAKI 90 dagar á 137€, 12330€,  POLYTECHNEIO KRITIS 145 dagar á 137€, 19865€

Technicians: POLYTECHNEIO KRITIS 125 dagar á 102€, 12750€

Möten

Projekttiden löper över 30 månader. Under den perioden kommer projektdeltagarna att mötas fyra gånger i Transnational Meetings (TM 1-4 ). Två från varje land deltar. Projektet inleds med ett digitalt möte.

   1. Nicosia, Cypern
   2. Viksjöfors, Sverige,
   3. Chania, Grekland
   4. Viksjöfors, Sverige.

Budget för Viksjöforsbaletten: 3040, Övriga 4190€/partner

Träningstillfällen

Learning-Teaching-Training-Activities kommer att arrangeras vid tre av våra möten (C 1-3). Det inledande evenemanget är till för projektets dans- och musikpedagoger och de andra två arrangeras för anslutande pedagoger.

Budget för Viksjöforsbaletten 7652€

C1 Projektets pedagoger x2, 2120€ (varav 1060€ till resor)
C2 Arrangeras i Viksjöfors, ingen ersättning utgår.
C3 Projektets pedagoger x2 1992€ (resor 720€). Gästpedagoger x5 3540€ (resor1800).

Godkänd budget för övriga: TUC 805€, MAVROMATAKI 6640€, A.MUS.ED 11157€En detaljerad budget för dessa träningstillfällen och för respektive organisation finns i vår ansökan, s.64-100 och i den godkända budgeten.

Spridningsevenemang

För att testa metoder och utbyta erfarenheter tillsammans med andra pedagoger anordnas nationella Multiplier Events i maj 2023 (ME 8-10). Ett avslutande spridningstillfälle är slutkonferensen våren 2024 (ME 13).

Budget för Viksjöforsbaletten 12050€, varav 9750 till den avslutande internationella konferensen våren 2024.

Godkänd budget för TUC 0, MAVROMATAKI och A.MUS.ED 2300 vardera. 

TIDSPLAN

V. Resultat

För att testa metoder och utbyta erfarenheter tillsammans med andra pedagoger anordnas nationella workshops. Vi redovisar också våra resultat, erfarenheter och exempel på en digital plattform så att de sprids och prövas av många. Ett avslutande spridningstillfälle är slutkonferensen våren 2024.

Fortsättning följer!

Läs mer i den engelska och mer utförliga Management Manual 
_ _ _

Ordförklaringar (STEM)

Science from Latin scientia, knowledge, is a systematic enterprise that builds and organizes knowledge in the form of testable explanations and predictions about the world.
Engineer from the Latin words ingeniare, to create, generate, contrive, devise and ingenium, cleverness.
Technology from Greek τέχνη, techne, art, skill, cunning of hand; and -λογία, -logia is the sum of any techniques, skills, methods, and processes used in the production of goods or services or in the accomplishment of objectives, such as scientific investigation.
Mathematics from Greek: μάθημα, máthēma, knowledge, study, learning, includes the study of such topics as numbers (arithmetic and number theory),formulas and related structures (algebra),shapes and spaces in which they are contained (geometry) and quantities and their changes (calculus and analysis).
Arts from Latin arsartis, practical skill.

This project Maths, Music and Creative Movement, Erasmus+ ID 2021-1-SE01-KA220-SCH-000032733 has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained

artinedviksjofors av Viksjöfors Kulturpedagogiska Skola är licensierad under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell licens.Based on a work at http://artinedviksjofors.se/.Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på http://artinedviksjofors.se/.Creative Commons-licens