Att GÖRA och FUNDERA på i m²-cm

    1. LÄRARHANDLEDNING

Vi ska inledningsvis sammanställa en teoretisk bakgrund med relevanta forskningsresultat och med exempel på undervisning där matematik, musik och dans tidigare har kombinerats.

Viksjöforsbaletten har huvudansvaret, 
1/11/2021-31/10/2022.
Sid.42-48 i ansökan.
Språk: engelska, grekiska och svenska

ARBETSDAGAR I DEN GODKÄNDA BUDGETEN:
Teacher, trainer, researcher: Viksjöforsbaletten 90 dagar á 241€, 21690€, A.MUS.ED 70 dagar á 137€, 9590€, MAVROMATAKI 40 dagar á 137€, 5480€, POLYTECHNEIO KRITIS 55 dagar á 137€, 7535€
Technicians: Viksjöforsbaletten 30 days á 190€, 5700€, A.MUS.ED 30 days á 102€, 3060
ATT GÖRA I SEPTEMBER 2022

”THERE ARE TWO TASKS IN THE NEAR FUTURE”:

1) The ’Need Analysis in Math’s Concepts’ form needs to be shared and filled out by kindergarten and primary teachers by the 20th of September. You will find the link here>>

2) The ’Repository of songs and activities’ requires our attention as well. It needs to be filled and sent back to us by the 1st of October. Please keep in mind that when adding the song to the excel sheet, it is better to add its youtube link as well, so we can have access to it. You will find the link here>>

 

Lite blandat som kanske inte finns med på andra ställen:

(Ett mail fr Maria t Mikael any Lärarhögskolans ev medverkan)

Here are some articles and one video that talk about the importance of integration of Music and movement with Maths as also the relevance between the two subjects.

One of the important element is the kinesthetic approach in learning (here attached). In the link below the articles refers to an example how they connect geometry with music elements and how this hands on approach can affect the learning achievements:
In the video below Erik Stern and his colleague demonstrate the relation of creative movement with music:
This article refers to the professional development of teachers through the use of Music in maths:
Maria: Please let me know if you need further information. You can also c/c me to your emails in case the professor needs further clarifications.

Att fundera på:

Från Coventrylärarna i rhythm4inclusion:

The R4I materials fitted brilliantly with a cross school project

“Active Maths (short physical or team-based maths lessons)” which provided time within the school day.

R4I was able to reinforce and learning (particularly of rote learning such as addition and multiplication facts and English spellings)"
En idé som tyvärr inte gick att få till:
Matte musik o dans exjobb presentation 2022-01-17
Lärarhögskolan i Gävle 22-01-17 En presentation inför examensarbetena; ett möjligt deltagande:
”Hej Lotten och Helena!

Nu har jag presenterat möjligheten att göra exjobb inom detta område för våra exjobbsstudenter, se bifogad presentation. Jag nämnde också möjligheten att komma ut och besöka partners och att det kanske kan leda till ett mer långvarigt engagemang (när de blivit klara med sin examen, tänker jag). Jag sade att de får bolla idéer med mig och att jag kan förmedla kontakt mer er. Några verkade intresserade. 

En fråga som jag fick gällde om man måste skriva på engelska. Jag svarade att jag tror att det är lämpligt eftersom detta är ett internationellt projekt och våra grekiska och cypriotiska vänner säkert vill kunna läsa exjobbet. Hur tänker ni om detta? Är det nödvändigt att skriva på engelska? 

Vänliga hälsningar,

Mikael”

Here are some articles and one video that talk about the importance of integration of Music and movement with Maths as also the relevance between the two subjects.

One of the important element is the kinesthetic approach in learning (here attached). In the link below the articles refers to an example how they connect geometry with music elements and how this hands on approach can affect the learning achievements:
In the video below Erik Stern and his colleague demonstrate the relation of creative movement with music:
This article refers to the professional development of teachers through the use of Music in maths:
Maria: Please let me know if you need further information. You can also c/c me to your emails in case the professor needs further clarifications.
Thank

Notes – anteckningar

Matematik

  • Tal avser de naturliga talen, heltalen, de rationella talen (bråk av heltal), de reella talen (decimalutvecklingar och andra skrivsätt) – -. Kärnan i aritmetiken utgörs av numeriska resultat, samt de tekniker (uppställningar och praktiska hjälpmedel) som används för att få fram dessa resultat.
  • Aritmetik innefattar grundläggande egenskaper hos tal, som hur de skrivs och hur de fungerar under addition, subtraktion, multiplikation och division – -.

”Man måste först lära sig multiplikationstabellen innan man ger sig på algebra.”

Prepared for Algebra! (på svenska)

Future Goals?

On the importance of Algebra and about projects that try to help students succeed in learning Algebra: Bill Gates Notes>


Singarporemodellen
Singaporemodellen baseras på Singapores kursplan och är en undervisningsmetod om hur man på bästa sätt undervisar i matematik utifrån forskning kring inlärning och problemlösning. Med utgångspunkt i bland annat Jerome Bruner, Zoltan Dienes, Richard Skemp, Lev Vygotskij och George Pólya forskning växte undervisningsmodellen fram i Singapore på 1980-talet för att bryta trenden med sjunkande resultat. Begreppet Singaporemodellen (Singapore Math) hördes för första gången i USA i början av 2000-talet och för några år sedan dök den även upp i Sverige.

Ämnesläraren 2018-11-27
Måns Hammarbäck i Växsjö:

Metakognition, visualisering, generalisering, taluppfattning, och kommunikation. I Singapore återfinns samtliga delar i varje matematiklektion.”

”För att förtydliga resonemanget att det handlar om att använda språket mycket mer medvetet och att ge eleverna goda förutsättningar att föra dialog och skapa förståelse kring matematiska begrepp. Undervisningen måste gå utöver att endast namnge. Att det ingår täljare och nämnare i ett bråk och att täljaren står på taket, medan nämnaren står nederst är välkänt bland eleverna. Däremot är det oftare oklart att en täljare beskriver ett antal och att nämnaren beskriver hur stor varje del är. Om jag som lärare fokuserar på att befästa de senare blir regler för addition och subtraktion mer uppenbara för eleven.”

När eleverna vill göra en uppställning för att beräkna 49∙9, så har de inte uppmuntrats att tänka i tillräcklig utsträckning,”

Math in Music and Movement