2. Activity Guide m²-cm

To be finished before end of June 2023.

CONTENTs ppr2
  1. Songs for memorizing Mathematical Concepts.
  2. Music and Creative movement techniques that are directly connected with Mathematical Concepts.
  3. Music and other Creative techniques that are not directly with Maths but enhance the learning procedures (teambuilding, self confidence, critical thinkng etc)

Extra tools to be provided

  1. Step by step guide on how to make a song to match classroom needs.
  2. Examples of Maths songs around the world or created by consortium?
  3. Some activities for Creative movement.
  4. Videos of experts explaining the connection of a dance movement of music piece with the Maths concept.

Activities will be built according the needs of the teachers.

Tasks that will be done during period

  1. Research and need analysis (teachers should name specific challenges they face on maths concepts)
  2. Collection of Children songs (5 traditional songs of the country and 3 kids song from migrant countries) 
  3. Development of music and creative movement activities
  4. Listing of Activities
  5. Evaluation and Finalization 

PPR2.3 Development of music and creative movement activities

2022-01-20

 • 2022-01-24
 • Training for trainers in Cyprus July 2022

  Emilia: ”Vi har haft en jättefin vecka. Gruppen har fungerat jättebra och det har blivit riktigt intressanta diskussioner. Vi har lyckats skapa fantastiska idéer för att undervisa matematik och våra lärare har emellanåt givit ifrån sig spontana hurrarop för dom varit så exalterade över det vi kommit fram till. Jag tycker mer och mer att projektet är en jättebra idé och att vi kan göra något riktigt bra.”

  Vickan: ”Vilket fantastiskt gäng och vilken ynnest att få åka på sådana här resor 🥰 ”

  Katarzyna: ”Den 6-8 juli deltog vi i den första utbildningen inom Erasmus+ projektet M2-cm vars syfte var att utbyta erfarenheter och att söka efter nya lösningar för att underlätta inlärning av matematik i skolan. Vi utforskade teorier bakom kopplingen musik/rörelse och matematik. Det var tre dagar fyllda med praktiska och teoretiska workshops om lärande med kulturella uttrycksformer. Vi hade möjlighet att lära känna våra partners från Cypern och Kreta, besöka Nicosia, Aiya Napa, prova utsökt cypriotisk mat samt vara på en konsert med traditionell musik och dans. Vi skiljdes åt och åker nu hem med huvudet fullt av idéer, redo att agera.”

  Vickans föreläsning
  Emilias föreläsning

Training for teachers, trainers and students in Viksjöfors Feb.-23

 

This project Maths, Music and Creative Movement, Erasmus+ ID 2021-1-SE01-KA220-SCH-000032733 has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

artinedviksjofors av Viksjöfors Kulturpedagogiska Skola är licensierad under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell licens.Based on a work at http://artinedviksjofors.se/.Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på http://artinedviksjofors.se/.Creative Commons-licens