1. Teachers Guide m²-cm

To be finished before end of October 2022

Contents ppr1
  1. Need Analysis (Focus Groups of teachers) 
  2. Research to show relevance and importance of music and movement in Maths in the field of STEAM approach
  3. General knowledge of Music and Movement that correlate with Maths.
  4. Multicultural approach through historical facts and other theories (Pythagoras, Plato etc).
MEETING MINUTES
 1. Minutes m2-cm 22-01-27

Tasks for Teachers’ Guide PPR1

 1. Collection of results
 2. Design and Development of Teachers’ Guide 
 3. Piloting and assessments 
 4. Finalization and Translation

Notes 
PPR1.1

Questions for teachers focus group before the implementation of the project M2-cm

  1. How many years of teaching experience do you have
  2. What challenges do you face nowadays in classroom
  3. What’s your classroom clima this year
  4. Do you face any challenges in teaching Maths? If so can you please name some?
  5. Do you use any alternative teaching methods in the Maths classroom? Ifso, can you please clarify?
  6. Do you believe that the application of alternative teaching methods can affect the learning procedures and results?
  7. Do you have any previous music knowledge? Please clarify.
  8. Would you feel comfortable integrating music or creative movement in your Maths Teaching?
  9. Do you think there is any connection between maths and music or Creative movement? If so please clarify
  10. Do you believe that integrating these two elements would bring positive effects on students’ learning results? If so, in which areas?
  11. Do you believe that following some training you would be able to fully integrate music and creative movement in Maths teaching?

Focus Group in Cyprus 22-05-15 English subtitles:

Focus Group in Viksjofors 2022-03-17 English subtitles:

 

PPR1.2

Torill Kolsrud & Elias Bäckebjörk
Datum : 2022-01-24

Lenker til artikler om forskning på læring knyttet til bevegelse, eksempelvis gjennom sport, dans eller rytmer.

  1. Effekten av bevegelse, basketball i kombinasjon med matematikk som en del av læringen i grunnskolen.
   Her er en lenk som hvor det skrives om et forskningsprosjekt i Danmark hvor de testet effekten av bevegelse, basketball i kombinasjon med matematikk som en del av læringen i grunnskolen.
   Kroppsoving-matematikk-pedagogikk/matematikk-kombinert-med-basketball-oker-lysten-til-a-laere
   Forsøket skulle gjøres i Norge også, og rapport skulle da komme høsten 2021. Mulig dette har blitt forsinket som følge av pandemien etter at det da ofte var/er nedstengning av skolene og undervisningen har foregått på zoom mer enn det som forventet da dette ble publisert.
  2. Matte-dans gjort i Norge i 2016.
   Denne artikkelen er skrevet etter at de hadde gjort forprosjekt og prosjekt med dette på to ulike skoler, og i tillegg utviklet en metode for en kroppslig vokabular som kombinerer dans og matematikk. Jeg ønsker gjerne å finne mer info om dette prosjektet. Uansett, så kom mye av inspirasjonen til dette initiativet etter at disse lærerne var på en studietur hvor de møtte Panorea Baka som hadde utviklet en undervisningsmodell for dans kombinert med matematikk.
   Her danser de matematikk  (kulturskoleradet.no)
   Bakgrunnen for prosjektet er at mange elever strever med å tilegne seg grunnleggende ferdigheter i matematikk. Manglende basiskunnskap i grunnskolen kan føre til en generell vegring mot realfag, og få negativ effekt på elevenes mulighet til å fullføre videregående skole.
  3. Ideen henta kulturskolen hos den britiske pedagog Panorea Baka, i forbindelse med at kulturskoleansatte var der på studietur. Undervisningsformen gjorde stort inntrykk, og en av Bamble-pedagogene fikk selv en stor aha-opplevelse da han selv «plutselig forsto hvordan en kan regne med brøker.»
  4. Her er en link til Panorea Baka sin nettside:
   Making Maths fun with Maths Dance Classes
   Superinterresant side!
  5. Forskningsdagene i Norge –  en artikkel som henviser til at rørelser er bra for hjernen, og gjerne da dans:
   Dans, dans, dans oppi hodet
  6. Estetiske-fag-kunst-kunst-og-handverk/om-kreativitet-og-kunstfagets-rolle-i-skolen
   Artikkel, ytring om hvordan det skulle gynne elever å kombinere kreativt/kroppslig og impulsivt arbeid med det logiske og faktabaserte, for å på den måten skape bedre balanse mellom høyre og venstre halvdel av hjernen. På den måten også bidra bedre psykisk helse hos enkeltelever, og et inkluderende skolemiljø, hvor selve undervisningen bidrar til inkludering gjennom å være tilpasset til elevenes ulike behov for læring. Denne artikkelen og ytringene var veldig relevant for det vi har gjort med klassen her på Viksjöfors.

  • This project Maths, Music and Creative Movement, Erasmus+ ID 2021-1-SE01-KA220-SCH-000032733 has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

   artinedviksjofors av Viksjöfors Kulturpedagogiska Skola är licensierad under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell licens.Based on a work at http://artinedviksjofors.se/.Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på http://artinedviksjofors.se/.Creative Commons-licens