Allemansrätten

For more and for English>>

VÅRT ARBETE MED ALLEMANSRÄTTEN 2015-2017

Temat Allemansrätten, där Alla barns rätt ingår, sammanfattar på ett bra sätt vår inriktning i E-ARTINED:

  1. Art in Education – Vi ska använda konstarterna i pedagogiken.
  2. Social Inclusion – Övningarna ska alltid beakta social inkludering.
  3. Nature Through the Arts – Vi ska med konstens hjälp särskilt studera vårt beroende av och vårt ansvar för naturen.

image

Allemansrätten är därför vårt övergripande tema under de tre terminer vi prövar oss fram i Output 2. Educational Programme for teachers and trainers.

Hösten 2015 arbetade vi med källsortering. (Se hur musikalen om Skogsmulle & Skräplisa växte fram.) Under våren 2016 fortsätter vi källsortera och har börjat med ett konsttema om återvinning. I februari samarbetade vi med fiskeföreningen under en friluftsdag. I april genomförde vi entemadag om allemansrätten.

Tre-fyran har under hela vårterminen lagt en historisk aspekt på människans beroende av naturen i arbetsområdena stenåldern och bronsåldern.

ANVÄNDBARA LÄNKAR MED MATERIAL

EXEMPEL

Den kommunala biosfärsansökan rimmar bra med vår skolas inriktning. (UNESCO utser utvalda områden.)
imageimage
Här är exempel på material från Håll Sverige Rent:

  1. Allemansrätten på tigrinja, arabiska och spanska, de språk som våra nysvenska elever talar.

3. Appar – Håll Sverige Rent samarbetar med Gro Play:

ALLEMANSRÄTTEN I LÄROPLANEN

e-ARTinED Erasmus+ ID KA201-01226718

This project e-ARTinED Erasmus+ ID KA201-01226718 has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

artinedviksjofors av Viksjöfors Kulturpedagogiska Skola är licensierad under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell licens.Based on a work at http://artinedviksjofors.se/.Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på http://artinedviksjofors.se/.