Allebarnsrätten

For more and for English>>

Temat Allemansrätten, där Alla barns rätt ingår, sammanfattar på ett bra sätt hela inriktningen i E-ARTINED:

  1. Art in Education – Vi ska använda konstarterna i pedagogiken.
  2. Social Inclusion – Övningarna ska alltid beakta social inkludering.
  3. Nature Through the Arts – Vi ska med konstens hjälp särskilt studera vårt beroende av och vårt ansvar för naturen.

Allemansrätten med Allebarnsrätten 🙂 är därför vårt övergripande tema under de tre terminer vi prövar oss fram i Output 2. Educational Programme for teachers and trainers.

VÅRT ARBETE MED ALLEBARNSRÄTTEN 2015-2016

Vi har arbetat med BarnkonventionenChildren’s Rights, på olika sätt. Vi har t.ex. läst den här appen/boken av Pernilla Stalfelt (Rabén & Sjögren/Nordstedts)

image image

Under vår temadag gjorde vi också en övning från Scouternas aktivitetsbank:

image
Under vår temadag gjorde vi denna övning från Scouternas aktivitetsbank.

e-ARTinED Erasmus+ ID KA201-01226718

This project e-ARTinED Erasmus+ ID KA201-01226718 has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

artinedviksjofors av Viksjöfors Kulturpedagogiska Skola är licensierad under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell licens.Based on a work at http://artinedviksjofors.se/.Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på http://artinedviksjofors.se/.