Konferensprogram!

m²cm Konferensprogram 8-9 jan 2024

Läs mer:

  1. Varför m²-cm?
  2. Vad säger forskarna?
  3. Aktivitetssamling
  4. Några filmade exempel 
   1. Den första texten beskriver bakgrunden till projektet Math, Music and Creative movement och innehåller därtill en kort genomgång av forskningsrön kring alternativa metoder i matematikundervisningen.
   2. Forskningscitat på 16 vackert AI-illustrerade sidor.
   3. Aktivitetssamlingen finns även filmad (se exempel under länk 4) och ingår i en utbildning som projektet erbjuder på webben.
 • This project Maths, Music and Creative Movement, Erasmus+ ID 2021-1-SE01-KA220-SCH-000032733 has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

  artinedviksjofors av Viksjöfors Kulturpedagogiska Skola är licensierad under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell licens.Based on a work at http://artinedviksjofors.se/.Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på http://artinedviksjofors.se/.

Nya mattefilmer till m2-cm

Länkarna nedan är från vårt filmarkiv. Texter och ackord finns nederst i inlägget. (Links are from our film archive, texts at the bottom.)

  1. MA, MU m2-cm 1, 2, 3, nu ska ni få se! Sw. 2023 (1:22)
  2. MA, MU m2-cm What happened to 7? Eng. 2023 (1:24)
  3. MA, MU m2-cm Matte är bra att ha. Sw. 2023 (0:48)
  4. MA, MU m2-cm Math is good to have. Eng. 2023 (0:48)
  5. MA, MU m2-cm Vad hände med 7? What happened to 7? Sw./Eng. 2023 (2:16)
  6. MAIDR, MU m2-cm School Board Dance  Sw./Eng. 2023 (1:42)

1.

2.

3.

4.

5.