1. ARTinLAN Key Competences and Activity Set

The Key Competences

Språkforskare och lärare inom EU har sammanställt ett antal nyckelkompetenser på olika nivåer i språkundervisningen. Dessa kompetenser återfinns även i den svenska kursplanen.

Vårt projekt ger lärarna efterfrågat material för träning på de grundläggande nivåerna A1 och A2.

The Activity Set

Aktiviteterna nedan är översatta till svenska och organiserade efter de färdigheter som ska tränas. De konstformer som används skrivs med engelska förkortningar:

CW = Creative Writing,
D = Dance,
DR = Drama
VA = Visual Arts
C = Crafts
 

HÖRFÖRSTÅELSE – listening A2 

Understanding directions in written and spoken formats.

  1. The Fortnite Treasure Hunt D 45 min. DK
   Appendix: Fortnite Dance Off Diploma
  2. Guided Tours of Your City VA&C 4×45 min. DK
  3. Making Your Own Art School VA&C 3×45 min DK
  4. Patchwork VA 9×60 min. SE

Understanding the content with the help of still or moving images.

Läsförståelse – Reading A1 

Finding what they need in simple informative texts.

MUNTLIG PRODUKTION – Spoken Production A1 

Giving personal information and providing correct spelling of it.

  1. How do you spell it? MU 45 min. PL

Describing places such as house or neighbourhood and objects related to their everyday life.

Muntlig produktion – Spoken Production A2 

Summarizing what they have read or heard.

Giving and getting instructions.

  1. How do I get to? VA 45 min. PL
  2. Snowman D VA MU 2×45 min SE
  3. Patchwork VA 9×60 min. SE

Making plans with others and negotiating about what needs to be done.

  1. What do you want to do? VA 45 min. PL

Making effective presentations.

SAMTAL – Spoken interaction A1 

Exchanging ideas on numbers, quantities, costs, clock times, days, months and years.

Samtal – Spoken interaction A2 

Making appointments with others, inviting others, and apologizing if something doesn’t work out.

SKRIVA – WRITING A1 

Text production using simple sentence connectors such as “and” “but” “then”.

  1. The story about the puppet who wanted to see the world DR VA&C 3×45 min. DK
  2. Poems About Your City CW MU 3×45 min. DK
  3. Guided Tours of Your City VA&C 4×45 min. DK
  4. Dancing connectors D 45 min. TR
  5. Let’s make comics! VA 45 min. CZ
  6. Playwriting and acting DR 2×45 min. CZ
  7. Patchwork VA 9×60 min. SE

Written communication into action (dialogues, text messages and chat).

  1. The story about the puppet who wanted to see the world DR VA&C 3×45 min. DK
  2. Make and play your board game VA&C 2×45 min. TR
  3. Let’s make comics! VA 45 min CZ
  4. Playwriting and acting DR 2×45 min. CZ

Writing a short letter in order to express their thanks, to apologize, to send greetings, and using simple forms of addressing, greeting, thanking and requesting.

Skriva – writing A2 

Story telling using linking words such as “first”, “then”, “after that”, “later”, “because”.

  1. I am a Music Man MU D 45 min. PL
  2. Inviting Mona Lisa to a party VA 2×45 min. CZ
  3. Create a story CW D VA 2×60 min. SE
  4. An invitation letter D 2×45 min. SE
  5. Musicking a story MU 2×45 min. UK

Writing a short letter in order to express thanks, apologies, greetings, and using simple forms of addressing, greeting, thanking and requesting.

Nyckelkompetenser – delmoment

En förklaring till listan här ovanför.

När vi intervjuade lärare i våra projektländer kunde vi identifiera några gemensamma svåra delmoment och det är för dessa vi har skapat The ARTinLAN Activity Set. Med olika konstarter i pedagogiken skapar vi fler möjligheter att lyckas med språkundervisningen.

Varje projektpartner sammanställde 5 aktiviteter och de 30 aktiviteterna översattes sedan till de 6 projektspråken.

Upptill på denna sida är de svenska översättningarna inlagda under respektive kompetens och delmoment. 

Aktiviteter från Danmark
 1. Activity1 VIFIN SW
 2. Activity2 VIFIN SW
 3. Activity3 VIFIN SW
 4. Activity4 VIFIN SW
 5. Activity5 VIFIN SW
Aktiviteter från Polen
 1. Activity set_1_PL_SAN_SW_Competence 11_Hur tar jag mig till..?
 2. Activity set_2_PL_SAN_SW_Competence 8_Hur stavas det?
 3. Activity set_3_PL_SAN_SW_Competence 15_Story telling
 4. Activity set_4_PL_SAN_SW_Competence 7_Making plans
 5. Activity set_5_PL_SAN_SW Competence 16_Writing a letter
Aktiviteter från Storbritannien
 1. 01 Mosaic Activity 1 SW
 2. 02 Mosaic Activity 2 SW
 3. 03 Mosaic Activity 3 SW
 4. 04 Mosaic Activity 4 SW
 5. 05 Mosaic Activity 5 SW
Aktiviteter från Sverige
 1. Activity set 1_SE_SW_Competence 11_D_VA_M Snowman
 2. Activity set 2_SE_SW_Competence 12_D_VA_M The Den
 3. Activity set 3_SE_SW_Competence 15 CR_D_VA_Create a story
 4. Activity set 4_SE_SW_Competence 16 D_Invitation
 5. Activity set 5_SE_SW_Competence All_VA_Patchwork
Aktiviteter från Tjeckien
 1. ARTinLAN Pelican_1_SW_Skapa en tecknad serie
 2. ARTinLAN Pelican_2_SW_Skriv och framför ett manus
 3. ARTinLAN Pelican_3_SW_Vad sjunger de?
 4. ARTinLAN Pelican_4_SW_Musikstopp
 5. ARTinLAN Pelican_5_SW_Bjuda in Mona Lisa på kalas
Aktiviteter från Turkiet
 1. ARTinLAN Activity_CU 1_SW_YOU CANNOT FOOL ME!
 2. ARTinLAN Activity_CU 2_SW_DANCING CONNECTORS
 3. ARTinLAN Activity_CU 3_SW_STOP AND ANSWER THE QUESTION
 4. ARTinLAN Activity_CU 4_SW_MAKE & PLAY YOUR BOARD GAME
 5. ARTinLAN Activity_CU 5_SW_CREATIVE SUMMARIES

Output Leader: Çukurova University, Turkey

Work load Viksjoforsbaletten:

 • Days IO1: 15 (All: 105)
 • Grant: 3615 € (All: 15825 €)
 • Translation grant (all Swedish translations): 3000 €

The other Outputs:

 1.  
 2. The Global Virtual Village
 3. Methodology
 4. Evaluation

ARTinLAN EU web page>>
ARTinLAN Facebook page>>

See more:

This project ArtinLan Erasmus+ ID 2018-1-DK01-KA201-047055 has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

artinedviksjofors av Viksjöfors Kulturpedagogiska Skola är licensierad under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell licens.Based on a work at http://artinedviksjofors.se/.Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på http://artinedviksjofors.se/.