En dag i Ekoparken, planering

Ekopark Grytaberg

Skolutflykt Grytaberg, Grytbo jaktstuga
18 Maj
09.00-12.30 (13.30?)

Kl. 09.00
Ankomst med buss. Fika och samling vid Grytbo jaktstuga.
Här finns det bord och sittplatser. Stor öppen yta för lekar och diverse, bra utgångspunkt.

Sveaskog: Hälsa välkomna till Grytaberg, förklarar lite vad en ekopark är, vad man gör i dem och vad de är bra för.Information om upplägg för dagen.
Utdelning av en gåva samt informationsblad om Ekopark Grytaberg.

Kl. 09.30
Indelning av grupper, ca 4st.

Grupp 1 Hanna med hund
Grupp 2 Pappa med jaktbil
Grupp 3 Sveaskog om skogen
Grupp 4 Förslag, kanske några lekar inriktat mot skogen?Jag har en del jag kan skicka sen

Kl 10.00
Samling, rotera grupper
Kl 10.30
Samling rotera grupper
Kl 11.00
Samling, rotera grupper
Kl 11.30
Samling, rotera grupper
Kl 12.00
Samling, matsäck, avslut, utvärdering
Kl 12.30 (13.30?)
Avfärd med Buss