ALLEMANSDANSEN

Nytt projekt om Allemansrätten under nästa läsår!

2021-05-31  2022-05-30

Nedan ett aktuellt klipp ur DN med en fyndig titel som förklarar varför vi vill genomföra detta projekt. (Vi brukar annars inte svära 🙂 !)

DN 3/8-21


Länkar till tidigare projekt 

Allemansrätten
Allebarnsrätten

Bilder från tidigare projekt