Animerad hamster

For English>>

Skapande skola 2015-16

Tid: 50 h i november-december -15
Tema: BEARBETA SKÖNLITTERÄRA TEXTER
Teknik: ANIMERING
Primär målgrupp: ÅK 5-6
Sekundär målgrupp: ÅK F-4
Ledare: JOSEFIN TORP

Uppdraget

Vi vill arbeta på ett nytt sätt med litteraturen. De äldre eleverna, som går i år 6-9 i Ovanåkers kommun, ska fördjupa sig skönlitteratur. De ska läsa texter, få besök av författare och se filmer som bygger på den lästa litteraturen. Sen ska de presentera det lästa i egna filmer, bl.a. animationer och/eller i dans. Resultatet ska visas för yngre elever och på webben.

Processen

Eleverna i Viksjöfors läste alla samma bilderbok för barn, Hamstern är borta av Anders Palmaer, med illustrationer av Ingela P. Arrhenius. Eleverna delades sen in i grupper.

Grupperna använde olika animeringsprogram för att upptäcka teknikens möjligheter. De övade och experimenterade glatt och förberedde inspelningen.Men först skulle de, tillsammans med filmpedagogen, skriva sammanfattningar av innehållet i boken. Skrivdelen i projektet var inte lika populär… Men Rasha la ner mycket möda på sin text; alla ord skulle vara rätt stavade och hela handlingen skulle vara med.

Exempel på animeringsteknik

Filmaren korrigerar dagens misstag.

Några färdiga filmer i olika tekniker på olika språk


Eleverna i åk 7 i Alfta var också med i detta Skapande-skola-projekt. De läste böcker om Identitet och gjorde filmer kring detta tema, men deras filmer är inte offentliga.

TILLBAKA TILL

Creative Commons-licens